BT skrev i går om den nye sykkelveien mellom Kokstad og Flesland. Traseen har kostet 46 millioner kroner å bygge, men svært få syklister har så langt benyttet seg av den.

Forrige uke vedtok bystyret reguleringsplanen for Bybanen til Flesland. I den planen "stjeler" Bybanen deler av arealet det nå er bygget sykkelvei på.

Etter planen skal nemlig Bybanen krysse under Flyplassvegen i kulvert og komme opp på nordsiden omtrent der Sparkjøp-bygget ligger. Der blir det etter dagens planer for trangt både for bybane og sykkeltrasé. I bybaneplanene forsvinner derfor sykkeltraseen over en strekning på 100–200 meter, før den dukker opp igjen lenger borte.

— Det er ikke mange meterne der de kommer borti hverandre. Det skal vi klare å løse, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Hun medgir likevel at dette har vært et ømt punkt mellom kommunen og Statens vegvesen.

— Det er ingen hemmelighet at fagetatene i kommune og Vegvesen har hatt sterke faglige diskusjoner. Vegvesenet truet med innsigelse mot bybaneplanen. Nå har vi kommet til en enighet, sier Iversen.

Må graves opp igjen

Dersom deler av sykkeltraseen må legges om, betyr det at også kabler og fjernvarmerørene i grunnen under sykkelveien må graves opp. Slikt kan nemlig ikke ligge under Bybanen.

Sykkelansvarlig for Bergensprogrammet i Statens vegvesen, Reidun Instanes, er misfornøyd med et annet aspekt ved reguleringsplanen for Bybanen.

— Sykkelveien blir liggende mellom bilveien og Bybanen. Det har vi protestert imot, sier hun.

Tidligere var planen at Bybanen skulle gå på sørsiden av Flyplassvegen. Men der er det jordbruksareal, som Fylkesmannen verner om. Dermed ble banen lagt på nordsiden i stedet.

- Kan takke seg selv

Arbeiderpartiet er sterkt kritisk til prioriteringen av en sykkeltrasé til Flesland fremfor sykkelveier inn mot sentrum. Men Statens vegvesen hadde i realiteten ikke noe valg, og det er byrådets feil, mener leder i komité for miljø og byutvikling, Ruth Grung (Ap).

— Regjeringen kom med en egen pott til sykkelveier i krisepakken sin i 2009. Vegvesenet ønsket at Bergen skulle få sin del av midlene. Men den eneste sykkelveien som byrådet hadde klart å regulere langs en stamvei, var den berømte sykkelveien til Flesland. Derfor ble den bygget, sier Grung.

Hun mener byrådet har seg selv å takke for at de 46 millionene ikke kunne brukes på en trasé som flere syklister har glede av.

- Gordisk knute

Bystyrerepresentant Per Stiegler (Ap) er sykkelpolitisk talsmann for partiet.

— Problemet er enkelt, men samtidig en gordisk knute. Så lenge Høyre og Frp styrer, skjer det ingenting. De har ikke politisk mot til for å omprioritere gategrunn som brukes av biler til sykkelstier, sier han.

Iversen avviser fremstillingen til Ap.

— Bystyret har vært med å vedta byggeprogrammet, der sykkelveien lå inne. Så kan man diskutere om det var rett å bygge sykkelveien før Bybanen var klar. Det har vi også satt spørsmålstegn ved. Vi mener det var andre ferdigregulerte traseer Statens vegvesen kunne bruke pengene på, sier Iversen.

Hva synes du om det som har skjedd? Si din mening i kommentarfeltet!

I GÅR: BT fortalte om en sykkelvei for de få.