Disse to varme potetene skal håndteres i et møte i tirsdag mellom de to busselskapene og byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen. Nygårdstangen AS vil også være til stede, representert ved Jan Einar Greve.

— Problemet er at vi risikerer kaos på Nonneseter dersom bybanen skal gå tvers over området i tillegg til all busstrafikken som ventes til den planlagte ekspressbussterminalen, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk til bt.no.

Ikke plass til alle

— I tillegg til alle ekspressbussene som skal ekspederes, vil lokalbussene i Bergen sette av passasjerer der. Det betyr at et enormt antall bussbevegelser inn til terminalen hver eneste dag. Når bybanen så kommer med sine 30-40 meter lange vognsett og få minutters mellomrom, så frykter vi at det ikke vil bli plass til alle, sier direktør Frank Aadland i HSD Buss til bt.no.

Både Buanes og Aadland sier at de håper bybanen blir lagt rundt svingen på utsiden av Statens Hus, etter bybanekontorets opprinnelige forslag, slik at bybanen og bussene avvikler trafikken i området hver for seg. Avstanden mellom bane og buss vil likevel være liten.

Bussen har 80 prosent

Det er planavdelingen i kommunen som er kommet opp med ideen om å kjøre bybanen på innsiden av Statens Hus og diagonalt over det åpne Nonneseter-arealet. Men Buanes og Aadland mistenker planleggerne for ikke å ta tenkt tilstrekkelig gjennom problemene det vil skape for avviklingen av trafikken.

— Vi må ikke glemme at bybanen vil ha direkte innvirkning på ca. 20 prosent av kollektivtrafikken i Bergen, mens resten, 80 prosent, skal utføres av buss. Kommunen må ikke bli så opptatt av å legge til rette for bybanen at den glemmer å ta hensyn til bussene, sier Buanes.

Eiendomsutvikling

Den andre varme poteten gjelder bussparkeringen på Nygårdstangen.

— Vi trenger denne plassen til busser som har ventetid fra de kommer inn til Bystasjonen og til de kjører ut igjen. Det gjelder særlig de rutene som går til og fra sentrum. Hvis vi ikke får ha denne plassen, må bussene kjøre andre steder. Det påfører oss økte kostnader og tar mer tid, og vi kan bli nødt til å legge om store deler av rutestrukturen, sier direktør Frank Aadland i HSD Buss til bt.no.

Det er Bergen kommune, gjennom selskapet Bergen Bygg og Eiendom, som presser på for å få bussene bort fra parkeringsplassen. Grunnen er kommunens planer om eiendomsutvikling på Nygårdstangen. Og en bussparkeringsplass passer dårlig inn i disse planene.

Bergen Bygg og Eiendom har purret med brev til busselskapene over det siste halve året. Senest 17. januar, der direktør Dagfinn Øvrebotten spør om busselskapene ikke snart har funnet en annen løsning.

For trangt

— Men hvis dere presser busselskapene vekk, hvilket alternativ har dere ta da tilby?

— Vi har tilvist plass til bussparkering i den delen av Bystasjonen som i dag brukes til godstrafikk. Arealet brukes i dag stort sett av HSD Gods, som er en privat godsaktør. Deres problem har ikke vi noe ansvar for, sier Dagfinn Øvrebotten.

— Er ikke dette bra nok, Frank Aadland?

— Etter vår mening er det ikke det. Området under Bystasjonen er trangt og uegnet for de kjøre- og snubevegelser som er nødvendige på en parkeringsplass. Vi trenger rom for 30 til 40 busser. Og om sommeren er det hver eneste dag et stort antall turbusser i tillegg som trenger parkeringsplass, sier Fransk Aadland.

Også i denne saken skaper bybanen et tilleggsproblem. Byrådet går nemlig inn for at bybanen går tvers gjennom Bystasjonen, med holdeplass, i nordre enden av godsarealet. Det betyr at 15 meter av det arealet kommunen har tenkt til bussparkering spises opp av bybanen.