Trafikkøkning og fem nye bomstasjoner fra i sommer gjør nemlig at bompengekronene fosser inn på kontoen til Bergen Bompengeselskap. Fra og med neste år og ut 2015 er det beregnet en årlig inntekt på 360 millioner kroner. På disse åtte årene som gjenstår av Bergensprogrammet vil det gi en sum tett oppunder tre milliarder kroner.

For samme tidsrom har Statens vegvesen beregnet de statlige midlene for Bergen seg til vel 1,2 milliarder kroner, basert på statsbudsjettet for 2008 og Nasjonal Transportplan.

Søknad til Stortinget

Byrådet behandlet prisstigningen på Bybanen i går. Det ble da vedtatt å be bystyret søke Stortinget om å få øke den økonomiske rammen for Bybanen. Det betyr ikke at Bergen kommune vil be staten om ekstra bevilgninger til Bergensprogrammet.

— Det ville i så fall blitt en svært sak. Nå er det nok penger i systemet, og verken prisene eller vilkårene i Bompengeringen blir endret. Saken må likevel inn til Stortinget, fordi den samlede prisen på Bybanen nå overstiger kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Dyre tunneler

Byrådet og prosjektdirektør for Bybanen, Rune Haugsdal, er enige om å gi det stramme markedet mesteparten av skylden for at prisen på Bybanen har steget med 25 prosent. Sluttprisen er beregnet på grunnlag av de anbudene som er kommet inn, og som omfatter 72 prosent av bybaneprosjektet. Det er særlig tunnelarbeidene som har drevet prisen i været.

— Men all kontakt som jeg har hatt med veimyndighetene om denne saken, viser at prisstigningen på Bybanen ligger på linje med den prisstigningen vi har på veiprosjekter over hele landet den siste tiden, sier Rune Haugsdal.

Samtidig ser det ut til at det andre store prosjektet i Bergensprogrammet, Ringveg vest, så noenlunde greier å holde sitt opprinnelige kostnadsskjema på ca. 1,2 milliarder kroner. Grunnen til det oppgis å være at Statens vegvesen fikk unna planleggingen og anbudsrundene før prisene begynte å stige loddrett.

GOD BUTIKK: Bompengekronene fosser inn på kontoen til Bergen Bompengeselskap. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE