Et sporvekselsignal som ikke fungerte, og en uoppmerksom vognførerlærer var årsaken til at to vognsett krasjet ved endestoppet i Byparken 7. juni.

Det ene vognsettet fikk ubetydelige skader og ble raskt reparert. Det andre står fremdeles på verkstedet på Kronstad.

— Vi håper det er klart for trafikk om en drøy uke, sier daglig leder Carl Erik Nielsen i Bybanen AS.

Slapp Tysklands-tur

Det ble vurdert å sende vognsettet til reparasjon hos den tyske fabrikken Staedler i Berlin, men tyskerne har i stedet kommet til Bergen.

Det blir nå en sak mellom forsikringsselskapet og driftsoperatøren Fjord1Partner om hvordan reparasjonskostnadene skal fordeles.

Sårbar for teknisk svikt

I og med at vognsett 202 ikke er ferdig reparert, vil Bybanen inntil videre være svært sårbar dersom det oppstår driftsforstyrrelser på noen av de øvrige vognsettene. Mandag begynte banen å gå hvert tiende minutt. Det betyr at seks vognsett, for øyeblikket alt tilgjengelig materiell, er i trafikk.

  • Vi fikk et nytt vognsett natt til i går. Om en ukes tid er det klart til å settes i trafikk. Når vi forhåpentlig snart også får vognsett 202 ferdig reparert, vil vi ha reservesett å sette inn dersom det blir nødvendig, sier Carl Erik Nielsen i Bybanen AS.

Ti vognsett samtidig

Om to uker kommer ytterligere ett vognsett, og i løpet av september/oktober skal de to siste være på plass. Fra 1. november er det planen at Bybanen skal gå hvert femte minutt i rushtiden. Da vil på det meste ti vognsett være i trafikk samtidig.

Selv om leveransen av vognsettene er noe forsinket, har Bybanen AS ingen planer om å forfølge det overfor den tyske fabrikken.

  • Vi har en grei dialog med tyskerne, og finner minnelige ordninger på dette, sier daglig leder Carl Erik Nielsen i Bybanen AS.

Hva er ditt inntrykk av Bybanen så langt? Skriv gjerne noen ord i feltet under!