Spørsmålene sto i kø da Bergen kommune inviterte til folkemøte om Bybanen i Åsane mandag kveld. Lokalet i Åsane kirke var fullt av 2–300 vitebegjærlige åsabuer som ville sette seg inn i de ulike alternativene for fremtidens kollektivsystem i bydelen.

Planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen, la frem fordeler og ulemper ved de tre hovedalternativene. Han la ikke skjul på at noen vil bli skuffet.

— Det er hele tiden en avveining mellom å få rask kjøretid og å betjene flest mulig. Folk spør hvorfor Bybanen ikke bare kan gå fra A til B. Men problemet er at vi alle har våre egne A-er og B-er, sa Rasmussen.

- Tunnelstasjon blir for dyrt

Kort fortalt har planetaten anbefalt en trasé som går mye i dagen gjennom sentrum og Sandviken, for å så å gå i lang tunnel til Eidsvåg og mot Åsane Senter.

— Men det er ikke en anbefaling som binder byrådet. Politikerne står helt fritt, sa plansjef Mette Svanes.

På folkemøtet var det flere som tok til orde for enda mer tunnel, for eksempel under Åsane sentrum.— Holdeplasser i tunnel koster veldig mye penger – anslagsvis 200 til 400 millioner kroner. Det er mulig å forsvare i sentrum, men jeg mener det blir feil pengebruk å grave ned banen i Åsane, svarte Rasmussen.

Han minnet om at ingen andre byer på Bergens størrelse har en fullt utbygd tunnelbane.

— Oslo er vel verdens minste by med tunnelbane, sa han.

Minutter som teller

Bybane til Vågsbotn i Åsane er kostnadsberegnet til mellom 5,7 og 6,7 milliarder kroner. Prognosene viser at en fullt utbygd bybane mellom Flesland og Åsane vil ha 100.000 daglige passasjerer. Men de aller fleste vil ta banen til og fra sentrum.

Kjøretiden fra Bybanen til Åsane sentrum varierer fra 16,5 til nesten 25 minutter, alt etter hvilket alternativ som velges.— Noen mener at de minuttene fra eller til ikke spiller noen rolle. Men det gjør de for oss 40.000 som bor her ute. Husk det! ble det formant fra salen.

Andre var mest opptatt av hva som ville skje med dagens busstilbud og kapasiteten på veiene når Bybanen står ferdig. Rasmussen svarte at veikapasiteten ikke vil bli berørt noe særlig av banen. Bussrutene må legges om, og planleggeren vedgikk at enkelte vil kunne få lengre reisetid.

— Målet er at det skal være færrest mulig. Ikke minst vil Bybanen være langt mer pålitelig når det gjelder tidsbruk enn bussen, sa han.

Spørsmål og svar

Noen av de andre spørsmålene og svarene var disse:

Blir det laget store nok innfartsparkeringer ved holdeplassene?

SVAR: Det er naturlig at det lages innfartsparkering ved holdeplassene i Eidsvåg, Tertneskrysset, Åsane terminal. Nyborg og Vågsbotn. Hvor store de blir, er vanskelig å si. Slike parkeringsplasser er dyre og vanskelige å få til.

Kan vi få flere direktebusser, for eksempel gjennom Fløyfjellstunnelen, dersom banen skal stanse mange steder?SVAR: Det er viktig å se på kollektivtilbudet samlet, og da blir direktebusser en stor del av tilbudet. Trolig vil det gå mange busser fra Nordhordland inn mot sentrum fortsatt, som da kan bruke Fløyfjellstunnelen. Også fra andre steder Åsane vil det bli direktebusser.

Hva skjer med oss som i dag tar linje 3? Jeg bruker 20 minutter med bussen til sentrum. Hvordan blir frekvensen på den?

SVAR: Vi ser for oss at linje 3 og 4 kan slås sammen som en pendelbuss i Åsane til terminalen. I så fall vil den ha minst like høy frekvens som i dag. Men enkelte vil få lengre reisetid på grunn av byttet til Bybanen.

Jeg har problemer med en hånd og går sakte. Vil jeg kunne klare å bruke Bybanen?

SVAR: Hvis du har prøvd banen til Nesttun, så har du kanskje sett at den er lett å bruke for alle. Jeg kan ikke svare for din situasjon, men vi prøver å legge forholdene til rette for alle.

Hva med sårbarheten over Bryggen i tilfelle det blir springflo? Stopper ikke hele banen opp da?

SVAR: Vi legger opp til å bygge den eventuelle banen over Bryggen 20 centimeter høyere enn dagens kainivå. Det er beregnet maksimalt stormflonivå i 2050. Det gir oss en beregnet risiko for oversvømmelse en gang i året på 1 prosent. Det mener vi er en akseptabel risiko— Det er ikke slik at skinnene blir ødelagt av vannet, og i tilfelle oversvømmelse vil banen kunne snu i Dreggen.

Hvordan vil dere legge til rette for syklistene på strekningen?SVAR: Vi prøver å tenke på syklistene. Det viktigste tiltaket er at vi planlegger en sykkeltunnel gjennom Eidsvåg. Det vil kunne spare syklistene for 15 minutter.

Flere folkemøter

Bergen kommune skal ha folkemøter også på Rådhuset (tirsdag kveld) og i Sandviken (torsdag) om bybanetraseen mot Åsane. Høringsfristen er 26. april. Les mer om høringen og folkemøtene her.