Antall biler over Bryggen vil reduseres fra 10.000 til 3000 daglig dersom Bybanen legges i dagslys gjennom sentrum.

Det får konsekvenser for andre sentrumsgater, viser konsekvensutredningen (KU) som kommunen har laget og sendt ut på høring.

— Dette vil føre til en vesentlig fredeliggjøring av Bryggen, sa planlegger Håkon Rasmussen til byggesakspolitikerne forrige uke.

Mer biler på Nøstet

Dersom bybaneskinnene skal gjennom sentrum blir det etablert et nytt kjøremønster for bilene i sentrum. Christies gate, Småstrandgaten og Allehelgens gate stenges for biler og blir sammen med Olav Kyrres gate rene kollektivgater.

Det fører til at trafikken langs nedre del av Torgallmenningen, over Torget og videre over Bryggen reduseres.

Biler som skal nordover mot Åsane blir sluset opp gjennom Vetrlidsallmenningen og Øvregaten. Altså vil disse gatene få økt trafikk. De er ikke alene.

Planleggerne har sett på hvilke konsekvenser Bryggen-Bybanen vil få for gjennomgangstrafikken i sentrum. Denne vil nå presses via Nøstet, gjennom Jon Smørs gate og i et nyåpnet kjørefelt i Strandgaten. Det betyr:

3000 ekstra biler over Nøstet hver dag.

6000 ekstra biler gjennom Strandgaten hver dag.

— Dette er blant de mest dramatiske effektene. Blant annet Strandgaten har utviklet seg til en fredelig handlegate, noe vi har kjempet lenge for i Bergen, sa Rasmussen.

Må endre planer

Leder Tormod Carlsen i Sydnes og Nøstet Velforening mener dette må få konsekvenser for byplanleggingen i Bergen.

Skansetunnelen, som skal avlaste Bergen sentrum for trafikk, er i dag en del av Bergensprogrammet som bilistene betaler bompenger til.

Carlsen mener Nordnestunnelen bør prioriteres foran denne dersom det kommer økt trafikk på Nøstet.

Dette er en tunnel det har vært snakket om i flere tiår.

— Lang Nordnestunnel vil frigjøre Torborg Nedreaasgate til miljøgate med sykkelvei, slik gjeldende reguleringsplan tilsier. Det betyr at trafikken legges i fire felt ute på havnen, med innslag til en lang Nordnestunnel der Bergen Moské nå ligger, sier han.

Han mener det haster med å få flyttet trafikken ut på havnen for på bevare et godt bomiljø i området, uavhengig av når tunnelen kommer.

— Trafikkøkningen som vil komme ved å legge Bybanen over Bryggen gjør dette enda mer aktuelt.

Carlsen viser til at tunnelen vil gi betydelig bedre adkomst til Klostergarasjen enn hva som er tilfelle med dagens løsning.

— Den vil revitalisere Nordnes. De som jobber og bor på Nordnes slipper å kjøre innom sentrum og trafikkaoset i Kalmargaten og Engen. Nordnestunnelen ble planlagt allerede på 1950-tallet, men lagt på is på 1970-tallet fordi mange av de store bedriftene på Nordnes hadde flyttet, på grunn av dårlig fremkommelighet. En fremkommelighet som ikke er blitt bedre siden.

Ikke ferdig

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) presiserer at de endelige trafikkløsningene ikke er kommet på plass ennå.

— Vi skal bruke mer tid på å kna disse modellene, sier han til BT.

Han ønsker ikke å sette Nordnestunnelen opp mot Skansetunnelen.

— Det er to helt forskjellige trafikkløsninger. Men jeg er enig i at Nordnestunnelen aktualiseres dersom vi legger Bybanen over Bryggen, sier Rygg, og legger til at denne tunnelen vil koste mye penger.