Politikerne i Bergen er forferdet, frustrerte og oppgitt. Dette hadde ingen av dem ventet. Alle har følt seg trygge på at Bergensprogrammet var sikret stortingsbehandling før sommerferien. Ikke engang utsettelsen av Hardangerbroen rokket dem i den troen. For i motsetning til broen, var både bybanen og Ringveg vest ferdig kvalitetssikret.

— Helt utrolig. Det betyr at Bergensprogrammet ikke blir behandlet i Stortinget før i oktober eller november, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Jeg skulle ønske at Samferdselsdepartementet hadde informert oss om dette. Nå må vi be om et møte og får en forklaring. Og det bør være god. Svært god, sier Mæland.

— Vi tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget om Bergensprogrammet i månedsskiftet august / september, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sverre Molandsveen, til Bergens Tidende.

I praksis vil det si at Bergensprogrammet ikke blir stortingsbehandlet før etter stortingsvalget. Det vil si tidligst sent i høst.

Millioner tapes

— Og i mellomtiden taper vi stadig vekk inntekter i bompengeringen fordi vi ikke får gjennomført den vedtatte utvidelsen med nye bomstasjoner, sier en fortvilet byråd for miljø og utvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Tapet beløper seg til ca. 6 millioner kroner pr. måned i forhold til det nye inntektsmålet som bystyret vedtok før jul. Tapet for hele 2005 vil dermed komme opp i over 70 millioner kroner. Men disse pengene må hentes inn igjen senere.

Prosjektleder for bybanen, Lars Stendal, er lei seg for at de ikke får brukt prosjekteringsmidlene er avsatt i statsbudsjettet for 2005.

— Det var 42 millioner for bybanen, og 38 millioner for Ringveg vest. Men kanskje kan Samferdselsdepartementet gi oss klarsignal om at vi kan bruke de pengene likevel, så taper vi ikke så mye tid, sier Stendal.

Vil utfordre Erna

— Dette er ikke mulig. Det er helt oppsiktsvekkende. Og samferdselsministeren sa for mange uker siden at hun har det hun trenger, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap.

— Nå må vi utfordre Erna Solberg. Nå får hun sannelig se å gjøre en jobb for Bergen. Dette er i virkeligheten meget alvorlig, ikke minst for næringslivet. Det er store prosjekter, for eks. på Nesttun, som venter på bybanen for å komme i gang. Det er så mye som henger sammen her. En forsinkelse på flere måneder får store konsekvenser, sier Strøm-Erichsen.

— Dette er meget beklagelig. Hele prosessen med Bergensprogrammet settes nå i revers. Dette må få et etterspill. Samferdselsministeren må forklare seg om dette, sier Arbeiderpartiets Arne Jakobsen.

Alt fremmes samtidig

Det er ikke lett å få en presis begrunnelse for hvorfor det tar så lang tid med Bergensprogrammet i departementet. Molandsveen bekrefter at Samferdselsdepartementet fikk oversendt alt grunnlagsmaterialet fra Vegdirektoratet i går.

— Nå gjenstår det en del avklaringer som vi vil gjøre sammen med Vegdirektoratet. Så vil naturligvis våre egne fagavdelinger gå inn i sakene.

— Men det er tre elementer i denne saken, bybanen, Ringveg vest og utvidelse av bompengeringen. Kan ikke dette deles opp, slik at for eks. en del kan fremmes tidligere?

— Nei, vi ser på dette som et hele, og vil fremme alt samlet.

— Bergen kommune og Vegdirektoratet har hele tiden hatt vidt forskjellige syn på om bybanen oppfyller kravene for å få bevilgning fra riksveibudsjettet. Er det dette som gjør at departementet trenger såpass lang tid på behandlingen før saken går til Stortinget?

— Det er i hvert fall et av de temaene som vi vil se nærmere på, svarer Molandsveen.

— Ser departementet det slik at bybanen og/eller Ringveg vest bør gjennom en ekstra kvalitetskontroll?

— Nei, begge prosjektene har vært gjennom kvalitetskontroll, svarer Sverre Molandsveen.