I dag får 1200 grunneiere og beboere mellom Kaigaten og Nesttun beskjed om at arbeidene med bybanen er i gang. Nå starter arbeidet med en ti kilometer lang og ti meter bred reguleringsplan. Ferdig utbygd til Nesttun vil prisen være 1,2 milliarder kroner.

I brevet til de 1200 er det også vedlagt en lekker brosjyre. Av en tidsplan som er trykket i brosjyren fremgår det at drift av banen kan starte allerede ved sommerstid 2007. I flere uker må imidlertid utålmodige kollektivreisende nøye seg med å glo fra bussen mens tomme vogner ruller frem og tilbake. Men prøvekjøringen for å teste signalanlegg og all teknikk ellers kan ikke tas alvorlig nok. Sikkerheten vil ha høyeste prioritet når bybanen settes inn i passasjertrafikken.

Knappe frister

Men nå i første omgang gjelder det å komme tidsnok til Stortinget med fiks ferdige planer.

— Vi har et presset program. Allerede i april skal forslaget til reguleringsplan for hele strekningen Kaigaten-Nesttun legges ut til høring. Fristen da blir fire uker. Så skal planen bearbeides igjen og legges frem for endelig godkjenning i bystyret. Det hadde vært artig om det sittende bystyret får anledning til å godkjenne planen før det går av etter valget. Det var jo også dette bystyret som vedtok at banen skulle bygges, sier kommunaldirektør for miljø og byutvikling, Edel Eikeseth.

Må jobbe politisk

Neste trinn blir bybanevedtak i Stortinget høsten 2004.

— Med den omtalen bybanen fikk fra flertallet i samferdselskomiteen nylig, skulle man tro at bybanen går glatt gjennom. Vi kan likevel ikke ta sjansen på å slappe av. Det må arbeides målbevisst inn mot Stortinget også i fortsettelsen for å være sikre på at vi får de statlige midlene som er forutsatt i Bergensprogrammet, sier byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen.

Stoler på passasjerene

Til dem som hevder at banen stort sett vil kjøre tom mellom Kaigaten og Nesttun, bemerker prosjektleder Lars Chr. Stendal at én fjerdedel av Bergens befolkning, 60.000 mennesker, bor innenfor 600 meter fra en holdeplass. Både Stendal, Eikeseth og Johnsen føler seg trygge på at banen vil oppfylle de passasjermål som er satt, nemlig 26.000 påstigninger hver dag mellom Bergen og Nesttun, mens dagens passasjertall med buss ligger på rundt 20.000.

Uvisst om tilskudd

Driftskostnadene for Nesttunbanen er beregnet til 60 millioner kroner i året. Slått sammen med et bussystem som skal mate banen med passasjerer, og et oppgradert rutetilbud også for resten av Bergen, vil det kreve betydelig høyere tilskudd enn i dag. Og Eikeseth innrømmer at det pr. dags dato ikke på noen måte er avklart hvordan disse pengene, anslagsvis 90 millioner kroner pr. år, skal komme fra.

— Vi håper å vite mer om dette når Bergen kommune får svar på sin søknad om å overta ansvaret for kollektivtrafikken i byen. Statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet var jo positiv ta han omtalte saken her i byen for få dager siden, sier Nils Arild Johnsen.

TIDLIG START: Bybanekontoret har allerede foretatt uoffisiell prøvekjøring med et vognsett i Kaigaten. Vognene på bildet likner til forveksling de vognene som er tatt i bruk i den franske byen Lyon.<p/> FOTO BYBANEKONTORET