Bybanen overtar Gamle Nygårdsbro

Biltrafikken må vike når Bybanen legger under seg Gamle Nygårdsbro.

En ny bro på utsiden skal lede biler og busser direkte over til den nye rundkjøringen mot Solheimsgaten.

Bybanens to spor legger beslag på de to kjørefeltene som i dag går over Gamle Nygårdsbro. Men gang- og sykkelveien på innsiden av broen vil bestå for myke trafikanter, opplyser prosjektdirektør for Bybanen, Rune Haugsdal.

Den nye tofelts broen på utsiden vil også få gang- og sykkelsti.

Opprinnelig var det meningen at en ny bro på utsiden av Gamle Nygårdsbro skulle reserveres Bybanen. Men for trafikkavviklingen ble de mye enklere å la Bybanen følge dagens trase direkte mot rampen på innsiden av nybroen.

Trangt
Men der er det trangt.

- I dag er det to kjørefelt i den rampen pluss et fortau. De to kjørefeltene går til Bybanen, som kjører i begge retninger gjennom rampen til og fra Danmarksplass. I tillegg må vi skaffe et kjørefelt for nordgående biltrafikk. Det betyr at vi må gjøre innhogg i muren på begge sider. Det er en utfordring for oss, sier Rune Haugsdal.

Og dette er ikke den eneste utfordringen bybanebyggerne står overfor. Byrådet behandlet i går en statusrapport for fremdriften av Bybanen og utviklingen av kostnadsbildet. I saksfremlegget skriver ansvarlig Lisbeth Iversen at byggingen av Bybanen «vil vekke reaksjoner og frustrasjon».

Omlegging i sentrum
Den største usikkerheten er knyttet til trafikkavviklingen mellom Wergeland (Fanahallen) og nettopp Strømmen med Gamle og Nye Nygårdsbro. Men også ut av sentrum oppstår det problemer når for eksempel Kaigaten, søndre del av Lars Hilles gate og Gamle Nygårdsbro må stenges for busser på grunn av anleggsarbeidene for Bybanen.

  • Alle bussene inn til sentrum fra sør må kjøre Nye Nygårdsbro. Deretter Lars Hillesgate langs Grieghallen mot Festplassen.
  • Ut av sentrum må de kjøre i blandet trafikk gjennom Nygårdsgaten, svinge til venstre i Strømgaten og så via Lars Hillesgate ut mot Nye Nygårdsbro igjen.

Trykk mot Kanalveien
På strekningen fra Wergeland til Danmarksplass er det bybanens okkupasjon av Inndalsveien og Bjørnsons gate som skaper problemer.

  • Byrådet går for en løsning der Inndalsveien stenges fullstendig i anleggsperioden. Busser og annen trafikk som kommer nordover Storetveitveien kjører vil venstre foran Fanahallen og nordover Kanalveien til Fjøsangerveien.
  • Trafikk sørover som skal til Storetveitveien kjører Fjøsangerveien til krysset mot Minde Allé, derfra tvers over til Wergeland.

Men Rune Haugsdal understreker at denne trafikkomleggingen ikke blir gjennomført før det nye krysset Fjøsangerveien/Minde Allé er bygget ferdig. Det vil si fra rundt mai 2008.

La bilen stå
Haugsdal opplyser at anleggsarbeidene på og rundt Gamle Nygårdsbro blir de første på bybanestrekningen. Her starter man en gang ut på høsten. Fra mars 2008 og frem til sommeren vil arbeidene ha kommet i gang langs hele strekningen fra Starvhusgaten til Nesttun.

- I anleggsperioden er det viktig at så mange som overhodet mulig la bilen stå og tar buss inn til Bergens sentrum, sier Rune Haugsdal.

Siste fra Lokalt

o - Mann angrep kvinner, holdt
dem fast og begynte å kysse

To kvinner livredde etter å ha blitt utsatt for mannen sent tirsdag kveld.

- Stumpet sigarett
i pannen etter
påskegudstjeneste

Etter påskegudstjenesten ble det avholdt fest. Det endte med krangel og senere vold på Bergen camping.

Vil ha samme alkogrense på sjø som på vei

- Skal vi få full effekt av holdningskampanjene om hvordan man skal oppføre seg om bord i fritidsbåter, bør promilletaket settes til 0,2.

- Eksepsjonelt stor smell

Etter nye vurderinger nedjusterer TTS Group årsresultatet fra 2013 med 90 millioner kroner.

Rømmer leiligheten på grunn av gasslukt

- Gasslukten er intens. Det er bare å flykte leiligheten når det står på.

o Tunnelulykke - E 16 stengt i Vaksdal

Hettetunnelen på E 16 åpnet igjen etter ulykke.

Bilder

NY BRO: Gamle Nygårdsbro, nederst til venstre på bildet, blir trasé for Bybanen, som svinger under den nye broen og opp rampen (delvis skjult) til østsiden av Danmarksplass. I forgrunnen på bildet, utenfor Gamle Nygårdsbro, bygges en ny tofelts bro med gang- og sykkelvei direkte over til den nye rundkjøringen på andre siden.