– Vi er ferdig med seksti prosent av Bybanen, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen ved Bybanekontoret.

Snurrebilde-spesial:

En gang i uken er Rune Jenssen ute og tar bilder langs traseén.

Bybanens hjemmesider har han laget en egen fotoblogg med over 400 bilder som viser hvordan Bybanen tar form fra Nesttun til sentrum.

– Nå begynner vi å kunne se hele trasébildet litt tydeligere. Det er utrolig kjekt, sier Jenssen.

Les også: De bygger Bybanen

Skinneleggere på etterskudd

Arbeidet med banen er stort sett i rute, ifølge Jenssen. Men han legger ikke skjul på at de har støtt på flere utfordringer underveis. Blant annet har selve skinneleggingen skapt problemer flere steder langs traséen.

– Der skinnene støpes inn med gummipakninger rundt for å hindre støy er vi blitt forsinket. Det har aldri vært gjort før i Norge, og viste seg å være en større utfordring enn først antatt, sier Jenssen.

Det gjør blant annet at skinneleggingen i Bjørnsons gate blir utsatt til over sommeren.

– Men vi har ingen problemer med å bli ferdig med hele traséen fra sentrum til Wergeland i god tid før nyttår. Det er heller ingenting som ser ut til å hindre oss i å bli endelig klar til februar 2010, sier Jenssen.

Et av stedene der Bybanen er forsinket, er i Kaigaten. Her rant store mengder vann fra Smålungeren inn i grøften mens arbeidet pågikk.

– I Kaigaten kom vi skjevt ut helt fra starten og måtte pumpe vekk tusenvis av liter i minuttet. Det er klart det var en utfordring, sier Jenssen.

De stedene der skinnene ikke støpes inn, men legges over pukkstein, går det radigere.

– Nå legges det 100-150 meter skinner om dagen i området fra Nesttun til Wergeland, sier Jenssen.

Ingen budsjettsprekk

Fire kilometer skinner er så langt på plass. Til sammen skal det legges 9,8 kilometer bane.

– Alle fire tunnelene er ferdig sprengt ut. Det har vært både kostbart og krevende. Å legge skinner er egentlig bare en liten del av arbeidet, sier Jenssen.

Litt over halvveis i banebyggingen, er det brukt 1,4 milliarder kroner.

– Vi ligger fremdeles godt an i forhold til budsjettet og de 2,2 milliardene vi disponerer, sier Jenssen.

Til sammen ti kilometer vann— og avløpsledninger skiftes under arbeidet med Bybanen.

– Dette er helt klart et miljøløft. Det er kjekt nå når skinnene kommer på plass og det blir mer synlig hva vi holder på med, sier Rune Jenssen.

8. desember kommer den første vognen og testkjøringen skal starte.

– Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til det, sier Jenssen.

Gleder du deg til Bybanen er ferdig? Si din mening her.

Gidske Stark
Gidske Stark