— Dersom saken ikke løses med kontakt mot Bybanekontoret vil Etat for helsetjenester gjøre orienterende målinger for å få en pekepinn om grenseverdiene overskrides, og på bakgrunn av dette gi virksomheten pålegg om en uavhengig støyvurdering og eventuelt pålegg om redusering av støy/lydnivå.

Det skriver helsebyråd Hilde Onarheim blant annet i et svar til Aps bystyrerepresentant, Nils G. Knutsen.

Knutsen tok saken opp i helse- og sosialkomiteen i Bergen kommune nylig, og stilte i tillegg skriftlige spørsmål til helsebyråden. Bakgrunnen var en artikkel i BT 31. januar i år, der beboere på Kronstad uttalte at de følte de levde i en trafokiosk. Støyen fra bybanevognene nattetid tok nattesøvnen fra dem.

— Støyen er stort sett like ille nå som da BT tok opp saken. Og vi har rett og slett gitt opp å klage til Bybanen. Nå virker det imidlertid som om det er håp om nattesøvn igjen. Vi er oppriktig glade for at Knutsen og Onarheim har tatt tak i dette, sier Odd Egil Berntsen i St. Halvards vei.

Alle papirer i orden

Adm. direktør Carl Erik Nielsen i Bybanen AS sa til BT i januar at han var klar over at de som bor tett opp til bybanedepotet på Kronstad opplever støy. - Men sånn er det å bo i en by, sa han.

Han viste til at området var regulert til bybaneformål, og at Bybanen AS har alle papirer i orden. Han viste til at operatøren Fjord 1 har hatt sine runder med registrering av støy, og at støyen ikke er uforsvarlig.

Byråd Hilde Onarheim uttaler nå at Bergen kommune vil gjennomgå de støymålingene som er gjort, men viser til at Etat for helsetjenester på eget grunnlag kan vurdere støyen som helseskadelig, og så gripe inn. Blant annet er det avgjørende at det er foretatt støymålinger ved soverommene til de naboene som klager.

— Intens, plagsom summing

— Jeg kan ikke forstå noe annet enn at denne saken løses til det beste for beboerne, sier Nils G. Knutsen i Ap.

— Da vi ble informert om planene om bybanedepot og verksted på Kronstad, fikk vi klar beskjed fra bybaneledelsen om at det ikke skulle bli noe støy. Men støy er bare fornavnet. Fordi bybanevognene står med strømmen på, er det en utrolig intens og plagsom summing i hele nabolaget, sier talsmannen for beboere i strøket, Odd Egil Berntsen.

Har du opplevd bråket som beboerne snakker om? Fortell under: