I dag trafikkerer 14 vognsett strekningen Byparken — Nesttun. Til høsten blir tre nye sett satt inn, og nå går samferdselsutvalget i Hordaland enstemmig inn for å kjøpe ytterligere tre.

Det melder Hordaland fylkeskommune på sin hjemmeside.

Prisen for de tre nye bybanevognene er om lag 76 millioner kroner. De blir satt i drift når strekningen Nesttun - Lagunen åpner sommeren 2013.

— Men det vil ikke være plass til lengre vogner før Bybanen får nytt depot på Flesland, sier informasjonsansvarlig Rune Jenssen til bt.no.

Byggetrinn 3 er etter planen ferdig i 2016. Da skal Bybanen gå helt inn i det nye terminalbygget på flyplassen.Vognene er i dag 32 meter lange. Det er maksimal lengde så lenge Kronstad er depot og verksted. Etter flytting til Flesland vil det være mulighet for 42 meters lengde.

Kan kjøre raskere

Bybanen kan trolig også øke hastigheten fremover, etter at det er satt opp gjerder på flere punkter på og rundt Danmarks plass, samt på Slettebakken, sier Jenssen.

Bybanen diskuterer nå inn— og utkjøringen ved Bergenshallen med kommunen, samt gjerder ved Fysak.

— Vognførerne skal ikke oppleve at barn og voksne går i sporet. Det har vært noen slike episoder, sier informasjonssjefen.

Hvert fjerde minutt

En ny prognose viser ifølge Hordaland.no at passasjertallet kan øke med 35 prosent frem til 2014, og med 50 prosent frem til 2017.

Skyss hadde i fjor 44,5 millioner påstigninger på busser og Bybanen. Tallet for 2010 var 39,6 millioner.

Allerede nå er antallet reisende betydelig høyere enn det som var lagt til grunn da Nesttun - Lagunen ble planlagt. 28.000 reiser i snitt med Bybanen på hverdager.

Kapasiteten er økt fra ti til tolv avganger per time, men det er behov for 15 avganger. Dermed blir det avgang hver fjerde minutt istedenfor hvert femte.

— Det er en begrensning på hvor ofte bybanevognene kan gå. Det kan i prinsippet være 2,5 til 3 minutter mellom, sier informasjonsansvarlig Rune Jenssen.

«I meget god rute»

Byggetrinn to til Lagunen er i rute, i «meget god rute», ifølge Jenssen. Nærmere pinse skal byggetrinn 1 og 2 knyttes sammen. Når ledningsnettene skal sveises sammen, blir det ensporkjøring fra Paradis til Nesttun.

— Vi ligger etter i Fanaveien, men det betyr ikke noe i forhold til endelig sluttdato, sier han.

Den fjerde utkjøringen fra Skjoldsskiftet vil åpne igjen senhøstes.

Kjøpet av de tre nye vognene avgjøres endelig i fylkestinget midt i mars.

Er du fornøyd med Bybanen? Hva kan gjøres bedre?