– Vi kommer ikke unna å øke bompengene. Det er helt klart, sier gruppeleder for KrF i bystyret, Filip Rygg.

– Det er utrolig slitsomt å måtte sende bompengesøknad. Det er absolutt ikke det man ønsker å gjøre som lokalpolitiker. Men vi er nødt.

Det er ingen tvil om at regjeringen legger opp til at bergenserne graver dypere i lommen for å få Bergensprogrammet på plass.

Det slås ettertrykkelig fast i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) hvor det står: «Det er ikke rom for å finansiere andre etappe av Ringveg vest og Bybanen innenfor gjeldende innkrevingsordning».

For skinner, tunneler og veier koster mer penger enn de som kan skaffes til veie gjennom dagens bompengesatser.

Men regjeringen hevder også i NTP at Bergen kommune har fremmet et forslag om takstøkninger samt utvidelse av innkrevingsperioden med fire år. Mye tyder på at det er sannhet med modifikasjoner.

Les også: Gir bilistene bybaneregningen

Kraftig økning

For temmelig nøyaktig ett år siden hadde Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen kommet frem til enighet om kraftig økning av bompengene fra dagens nivå.

Partene var enige om to alternativer for videre finansiering av Bergensprogrammet:

  • Det ene innebærer en økning av billigste rabatterte pris fra ni til tolv kroner og en økning av enkeltpassering fra 15 til 22,50.
  • Det andre innebærer en økning fra ni til 10,75 kroner for billigste rabatterte pris og fra 15 til ca. 20 kroner for enkeltpassering.Begge forslagene medfører også en forlengelse av innkrevingsperioden for bompengeringen.

Det hører med til bildet at alle kalkylene Bergen kommune har laget for å finne ut hvor mye mer bergenserne skal betale i bompenger, baserer seg på en vekst i biltrafikken. Skal det de neste ti årene bli penger til Bybanen og Ringvei vest, er ikke økte bompengesatser nok. Det må 15 prosent mer biltrafikk til. Samtidig legger flertallet i bystyret opp til at veksten i biltrafikken skal stanse eller reverseres.

Utsatt

I fjor var ikke byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF) i tvil om hvilken vei det gikk med bompengesatsene. De må opp.

– Det er ingen andre veier frem til mål. Uten det, blir det stans i byggingen av både Bybanen og Ringveg Vest, sa hun til BT 31. mars i fjor og regnet med å ha hele byrådet med seg. Men forslagene ble aldri vedtatt av byrådet, derfor kom den aldri videre til bystyret. Forklaringen på det ligger hos Fremskrittspartiet.

For bompengemotstanderne i Frp var det meget vanskelig å være med på å øke bompengene for å bygge videre på en Bybane de er sterkt imot. Det ble ikke mindre vanskelig av at landsmøtet i Frp i fjor vedtok nei til alle nye bompengefinansieringer.

For å løse knuten og skyve på problemet valgte byrådet å flytte på en del millioner og låne det som manglet.

– Avtalen står fast

KrF har stått som garantist for videre utbygging av Bybanen og nettopp det fikk trumfet gjennom i byrådets tiltredelseserklæring høsten 2007. Der i gården forventer man at Frp står fast ved byrådsavtalen og blir med på ny bompengesøknad.

– Vi kommer til å stå på Bybanen. Vi blir ikke med på byggestopp. Det er helt klart, sier Filip Rygg.

Når Bybanen skal bygges videre fra Nesttun er det Hordaland fylkeskommune som står som byggherre. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen har ikke lyst å kommentere hvor mye bompengene må opp.

– Dette jobbes det med i Bergen kommune. Før det er lagt frem må det være dem som kommenterer tallene, sier Nilsen.

Si din mening om saken her.

Helge Skodvin