John Lindebotten

Prisen på bybanen vil da stige fra 1465 millioner til ca. 1560 millioner kroner.

Det er byrådsleder Monica Mæland som slår fast at ombyggingen av krysset i Fjøsangerveien hører hjemme i finansieringspakken for bybanen.

— Det har seg slik at ombygging av dette krysset var en viktig forutsetning for enigheten med bedriftene i Kanalveien om reguleringsplanen for bybanen. Slik jeg ser det, har vi forpliktet oss gjennom denne enigheten til å bygge om krysset, og pengene må da hentes fra finansieringen av bybanen, altså fra Bergensprogrammet, sier Monica Mæland til Bergens Tidende.

Det omtalte krysset, som er en rundkjøring, struper kapasiteten i Fjøsangerveien. Statens vegvesen mener at når bybanen bygges, vil så mye trafikk bli overflyttet fra Inndalsveien til Fjøsangerveien at trafikkavviklingen vil gå i stå. Derfor krever veivesenet, formulert gjennom innsigelse mot reguleringsplanen for bybanen, at krysset bygges om innen byggingen av bybanen starter.

Prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal er rykende uenig. I forrige uke forsøkte han med grundig dokumentasjon å overbevise Samferdsels- og Miljøverndepartementet om at det ikke var noen som helst kobling mellom bybanen og problemene i Fjøsangerveien.

Veisjef Olav Finne forsvarte grunnlaget for innsigelsen, men uten å dokumentere noe som helst.

Ombyggingen av krysset vil innebære at to av de fire kjørefeltene, et nordgående og ett sørgående, legges i kulvert under rundkjøringen slik at trafikken kan gli uhindret. Kostnaden med dette er beregnet til 90-100 millioner kroner. Tiltaket er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan 2006-2015.

STRIDENS EPLE: Det er sterkt delte meninger om behovet for å bygge om dette krysset i Fjøsangerveien før man begynner å bygge bybanen. Men byrådsleder Monica Mæland mener i hvert fall at kostnaden for arbeidet må regnes inn i kostnaden for bybanen.(ARKIVFOTO: KNUT STRAND).