JOHN LINDEBOTTEN

De som vil være med på dette, får ikke langt tid til å bestemme seg. Søknadsfristen er 1. juledag, 25. desember. Leder for bybanekontoret, Lars Chr. Stendal, sier til Bergens Tidende at prosjektorganisasjonen bør komme på plass så fort som mulig.

— Men vi tar selvfølgelig forbehold om at bybanen blir godkjent av Stortinget, sier Stendal.

Stillingene som lyses ut er følgende:

— Stabsleder.

— Sikkerhetssjef.

— Prosjektleder infrastruktur.

— To delprosjektledere infrastruktur.

— Prosjektleder elektro/mekaniske arbeider.

— Prosjektleder drift.

— Planlegger.

Dersom Stortinget sier ja og bevilger de første millionene til bybanen en gang til våren, vil anleggsarbeidene starte mot slutten av 2005. Det som er ferdig planlagt er en 10 kilometer lang strekning fra Starvhusgaten i Bergen sentrum til Nesttun.

Beregningene av kostnader ved bygging og drift for bybanen har møtt sterk kritikk, bl.a. fra Statens vegvesen. Uavhengige kontroller har imidlertid vist at bybanekontoret har truffet bra både når det gjelder bygging og drift. Samferdselsdepartementet har gitt i oppdrag enda en ekstern beregning, men trolig er det bare sensasjonelt nye og negative opplysninger som nå kan få Stortinget til å nekte bevilgning til bybanen.