— Bybanen kan føre til mindre fremmedparkering i området vårt. Det vil styrke vårt bomiljø. På den annen side er vi redde for at Bybanen kan gjøre området vårt enda mer interessant for utbyggere, sier leder i Gimleveien velforening, Sigrid Holsen Andersson, til Bergens Tidende.

Skjer mye

Gimleveien ligger mellom Haukeland sykehus og Brann Stadion. Tirsdag deltok Holsen Andersson på et seminar i regi av Høgskolen i Bergen, der temaet var arealutvikling langs bybanetraseen.

Nå er Bybanen så langt fra det eneste nye som vil sette sitt preg på sentrale deler av Årstad bydel i årene som kommer. Høgskolen i Bergen vil oppstå omtrent samtidig med at Bybanen bygges, mellom Inndalsveien og Gimleveien.

Høyskoledirektør Nils Mæhle forsikrer overfor BT at de hadde foretrukket Kronstad-tomten uansett om Bybanen var blitt vedtatt eller ikke.

— Men i forhold til bussene som kjører forbi stedet i dag, vil Bybanen fremstå som en ny attraksjon med kvaliteter som gjør området enda mer attraktivt, sier Mæhle.

Leiligheter på Wergeland

Litt lenger sør, på Wergeland, har Rema 1000-eieren Reidar Madsen planer for utbygging av 200 leiligheter, 300 parkeringsplasser, 120 barnehageplasser og en rekke kontorer.

— Det var bybane-planene som fikk oss til å gå i gang med dette. Vi så at vi fikk en holdeplass like utenfor butikken. Så tenkte vi at dette måtte vi da utnytte til noe, sier Reidar Madsen. Men legger til at han hadde nok bygget ut en del likevel, uten Bybanen, men kanskje på en annerledes måte.

Mangler områdeplan

På Wergeland har arkitekt Andreas Grieg skissert en helhetlig plan for utbyggingen. Nettopp dette, en helhetlig plan, er dypt savnet i Gimleveien velforening.

— Det er et sterkt press mot området vårt nå. Vi er jo nærmeste naboer til Brann Stadion, som bygges ut. Vi frykter at grøntarealene våre forsvinner. Vi frykter at vi bare må ta imot det som kommer, og at vi ikke greier å holde opp et levende boligområde, sier Sigrid Holsen Andersson.

— Vi mangler en områdeplan, sier planlegger Sjur Frimann Hjeltnes, som også er bosatt i nærområdet. - Det er stor frykt for at familiene som bor her blir presset ut til fordel for hyblifisering. Vi ønsker å hindre fremmed eierskap til boligene. Vi må for all del unngå seksjonering.

Styrer ikke markedet

Plansjef Mette Svanes i Bergen kommune innrømmer at de mangler ressurser til utarbeidelse og gjennomføring av en områdeplan for de delene av Årstad som blir mest direkte berørt av Bybanen og Høyskolen. Når det gjelder fremtidig utnyttelse av boligmassen, gjorde hun det klart at kommunen ikke kan styre markedet.

— Her er vi avhengige av at kommunen og utbyggerne spiller på lag, sa Mette Svanes.