Det er en undersøkelse gjennomført av Opinion AS som viser at bare 29 prosent av bergenserne nå støtter tanken om en bybane mellom Bergen og Flesland. Så sent som i juni 2002 var hele 49 prosent positive til bybane, mens støtten sank til 39 prosent i februar, og nå i mai altså til 29 prosent.

Siden den forrige undersøkelsen i februar har debatten gått livlig både i BTs spalter og utenfor, om hvor mye bybanen vil kreve i statsstøtte, og hvem som eventuelt skal betale; staten eller bergenserne selv. Dette kan ha påvirket resultatet i negativ retning.

Gardermobanen

Undersøkelsen har selvsagt ikke fanget opp hva folk mener om bybanen etter presentasjonen av NSBs flytog, som både skal koste det halve og bruke halve reisetiden mellom Bergen sentrum og Flesland.

— Men erfaringene fra overskridelsene på Gardermobanen burde være en vekker for dem som tror på NSBs tall, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun er ellers kritisk til spørsmålsformuleringen som Opinion har bedt folk ta stilling til.

— De spør om folk støtter bybanen eller om de heller mener pengene burde brukes til å bedre det øvrige kollektivtilbudet i Bergen. Da må jo folk få inntrykk av at alle ressurser skal settes inn bare mellom Bergen og Flesland. Men det er jo ikke tilfelle. De største utfordringene ligger i dag fra Bergen og sørover, men vi arbeider med å bedre kollektivtilbudet i hele Bergen.

Studietur

— Og husk en ting. Hvis vi hadde brukt de samme pengene til ny vei som bruker til bybane, så ville vi bare ha bidratt enda mer til trafikkollaps. Bare på Danmarksplass ventes trafikken å øke med 70 prosent over en del år. Vi må tenke på hva som er fremtidsrettet, sier byrådslederen.

— Uansett forteller nedgangen i tallene for bybanen at vi har en kjempeutfordring foran oss når det gjelder informasjon.

Over helgen reiser Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med en rekke personer fra kommunen, fylket og veivesenet til Saarbrücken i Tyskland og Strasbourg i Frankrike. Der skal de studere bybaner som er under 10 år gamle, og få del i erfaringer som disse byene har gjort.

IKKE POPULÆR: Begeistringen for bybanen er ikke stor i Bergen. Oppslutningen er nå nede i 29 prosent. I juni 2002 var oppslutningen 49 prosent.