Politikerne ønsker en gigantutbygging av bybane og veier i Bergen, det vil svi godt i lommeboken for dem som fortsatt kjører bil. I løpet av kommende valgperiode skal det sys sammen en bompengepakke for Bergen. De store partiene vil ikke si hva den pakken skal koste bilistene. Derfor har BT fått trafikkplanlegger Helge Hopen til å beregne bompengesatsene ut fra tallene vi har hentet inn.

BT har tatt utgangspunkt i partiprogrammene og de vedtakene partiene har vært med på i bystyret. Bompengepakkene for de enkelte partiene inneholder et fullt utbygd bybanenett, 100 mill. kroner året til sykkelveier og de veiprosjektene de enkelte partiene har prioritert i programmet.

I dag koster en enkeltpassering gjennom bompengeringen 15 kroner. Dagens bompengeavtale gjelder til og med 2025 og dekker bygging av Bybanen til Lagunen og 2. byggetrinn av Ringveg vest. Skal det bygges mer bybane og flere veier, må inntektene med bidrag både fra bilistene og staten økes kraftig.

Artikkelen fortsetter under tabellen

Parti Prosjekter Totalpris 33 % støtte Enkelt-pris 50 % støtte Enkelt- pris
Høyre Bybanen, Skansetunnel, Mindetunnel, Ringvei øst, Ringvei Vest, sykkelveisatsing 16,7 mrd. 22,50 45 18,50 37
KrF Bybanen, Skansetunne, Mindetunnel, Ringvei øst, Ringvei Vest, sykkelveisatsing 16,7 mrd. 22,50 45 18,50 37
Ap Bybanen, Skansetunnel, Mindetunnel, Ringvei øst, Ringvei Vest, sykkelveisatsing 15,9 mrd. 21 42 17,50 35
Venstre Bybanen, Skansetunne, Mindetunnel, Ringvei øst, Ringvei Vest, sykkelveisatsing 14,7 mrd. 20 40 16 32
Sp Bybanen, Ringvei øst, Ringvei Vest, sykkelveisatsing 14,7 mrd. 20 40 16 32
SV Bybanen, sykkelveisatsing 11,4 mrd. 17 34 14,50 29

Det er tverrpolitisk enighet om at Bybanen skal bygges til alle bydeler senest innen 2025. Det er også tverrpolitisk enighet om en utbygging av et sammenhengende sykkelveinett. Men derfra og inn spriker det. SV vil ikke bygge en eneste vei, sentrumspartiene vil ha flere ringveier på plass for å lede trafikken utenom sentrum, mens byrådspartiene, Høyre og KrF, vil ha både Skansetunnel og Mindetunnel i tillegg. En ny pakke vil måtte inkludere dagens bompengepakke.

Les også:

Mer fra staten

Det store spørsmålet er hvor mye staten vil betale. Både bystyret og fylkestinget forutsetter at staten skal bidra med mye mer enn i dag. Tar staten halve regningen, vil gjennomsnittsprisen gjennom bompengeringen variere mellom kr 14,50 og 18,50 avhengig av hvor mye som skal med i pakken. En enkeltpassering vil kunne koste mellom 29 og 37 kroner. I dag koster en gjennomsnittspassering kr 7,50.

Dersom staten tar en tredel av regningen, slik tilfelle er for dagens bompengepakke, vil gjennomsnittsprisen pr. passering øke til mellom 17 og 22 kroner. Tar vi utgangspunkt i dagens prissystem, tilsier dette en enkeltpassering til mellom 35 og 45 kroner, det siste en tredobling av dagens pris.

Så langt har verken kommunen eller fylkeskommunen sett på hvordan hele Bybanen med veiprosjekter skal finansieres, bekrefter fylkesråd Paul M. Nilsen.

— Kan vi forvente en økning i statens bidrag dersom det lages en ny pakke?

— Vi kjenner den statlige finansieringsordningen vi har i dag. Staten bidrar med 200 millioner kroner i tillegg kommer ca. 100 millioner kroner igjennom den statlige belønningsordning for kollektivtrafikken. Et minstemål vil være at denne siste ordningen økes og forlenges i tid, fra å være for fire år til å omfatte hele bompengeperioden, sier Nilsen. Han håper staten vil bidra med mer.

- Prioriterer kollektiv

Det ønsket kan fort bli innfridd. I alle fall om man skal tro Sigrid Handegard. Hun er politisk rådgiver for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

— Denne regjeringen satser på samferdsel. Bevilgningene vil øke fremover.

Handegard sier de ønsker å prioritere kollektivtrafikk i storbyene, og veiløsninger i distriktene.

— Den endelige finansieringen for en ny bompengepakke i Bergen er det for tidlig å si noe om.

Prosjekt Anslått pris Forklaring
Ringvei vest 3. byggetrinn 0,8 mrd. kr Tallene basert på de seneste kostnads-overslag fra Statens vegvesen
Ringvei øst 2,5 mrd. kr Traseen er høyst usikker, men ca 16 km. lang. Vi baserer oss på en snittpris på 100.000 per meter med tillegg for tunneler/avkjørsler/kryss etc.
Skansen-tunnelen 0,8 mrd. kr Det er satt av 0,5 mrd. kr. i inneværende bompenge-periode til Skansen-tunnelen. Alle er enige om at dette er for lite. Trolig er også 0,8 mrd kr for lavt. 
Minde-tunnelen 1,2 mrd. kr Fire felts tunnel mellom Minde og Fjøsanger på ca. 3 km. Pris 200.000 kroner pr meter, med et tillegg på 100 prosent pga. svært krevende tekniske løsninger.
Bybane til Flesland 2,5 mrd. kr Prisen er basert på de seneste kostnads-overslag fra Bybanen
Verksted/depot 0,7 mrd. kr Tallene er hentet fra rapporten: Fremtidig bybanenett i Bergens-området
Bybane til Åsane 3,0 mrd. kr Tallene er hentet fra rapporten Fremtidig bybanenett i Bergens-området med et tillegg på 15 prosent
Bybane til Fyllings-dalen 2,2 mrd. kr Tallene er hentet fra rapporten Fremtidig bybanenett i Bergens-området med et tillegg på 15 prosent
Bybane til Loddefjord 1,5 mrd. kr Tallene er hentet fra rapporten Fremtidig bybanenett i Bergens-området med et tillegg på 15 prosent
Gang- og sykkelveier 1,5 mrd. kr Tallet er basert på en årlig investering i gang- og sykkelveier på 100 mill. kr. 
Sum prosjekter 16,7 mrd. kr  

Hva mener du om bompengetallene? Delta i diskusjonen her!