• Når bybanen er bygget ferdig til Nesttun i 2008, bør arbeidene fortsette uten stans mot Lagunen og Flesland. SV vil jobbe for å skaffe statlige penger til dette.

Det er Heidi Sørensen, saksordfører for Bergensprogrammet på Stortinget, som sier dette til Bergens Tidende. I innstillingen fra samferdselskomiteen, som ble fremlagt tirsdag ettermiddag, har SV, Ap og Sp en merknad som går ut på at bybanen må føres videre til Flesland «uten opphold i anleggs— og prosjekteringsvirksomheten».

ý Det er helt klart at vi ønsker dette. Bybanen er et kjempeprosjekt, og det ville være for dumt å la det gå 3 til 4 år før bybanen blir anlagt videre mot Lagunen og Flesland. Men jeg innrømmer at vi så langt ikke har tenkt veldig konkret på hvordan vi skal skaffe penger til det. Det er hard konkurranse om pengene, sier Arbeiderpartiets talskvinne i komitéen, Oddbjørg Ausdal Starrfelt.

Mindretall

Merknaden om bybanebygging uten opphold er en mindretallsmerknad. På spørsmål om hvorfor KrF ikke kunne slutte seg til dette i komitéen, og dermed skape flertall, svarer Jahn Sahl følgende:

— Vi har skjønt at det er et nokså skjørt kompromiss om Bergensprogrammet i Bergen. Derfor har vi valgt å følge regjeringens opplegg uten å forrykke noen av elementene i programmet. I første del av Bergensprogrammet, som løper frem til og med 2011, er det bare avsatt penger til bybanen frem til Nesttun.

Planer ikke noe problem

— 80 millioner kroner til en kollektivtrasé fra Nesttun til Lagunen ligger allerede inne i programmet, men det rekker ikke til en ferdig utbygd og kjørbar bybanestrekning, sier prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal.

En fullt ferdig bybane fra Nesttun til Lagunen er beregnet til 275 millioner kroner. Det betyr at det skiller «bare» 195 millioner kroner mellom ferdig bybane til Nesttun og ferdig bybane til Lagunen.

— Dette vil være en veldig lønnsom investering som vil skape en mye bedre driftsøkonomi i hele prosjektet, sier Stendal.

— Kan bybanekontoret klare å ha anleggsferdige planer for Lagunen og Flesland innen bybanen er kommet til Nesttun i 2008?

— Det er ikke noe problem, sier Stendal.

Må være kreative

Dermed er det teknisk og praktisk ingenting i veien for at bybanen kan rulle på skinner til Flesland innen 1. del av Bergensprogrammet er slutt i 2011. I stedet for, som nåværende timeplan viser, å vente i over tre-fire år med fortsettelsen etter at banen har nådd Nesttun. Men da må det skaffes over én milliard kroner i tillegg til de 4,3 milliardene som er planlagt brukt fra og med 2002 til og med 2011 på veier og tunneler og baner i Bergen.

— Når bybanen har nådd til Nesttun, tror jeg det vil fremtvinge en løsning for rask fortsettelse. Vi må bruke tiden til å finne kreative løsninger på dette, sier byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen.

Doble bompengene - Som å øke bompengeinntektene, for eksempel?

— Det også. Om vi dobler bompengesatsene fra 2005, så tror jeg ikke det vil utløse noe ramaskrik. Til og med næringslivet innser jo nå at bompengene har gitt oss et godt og tjenlig veinett. Våre bompengesatser vil dessuten fremdeles være blant de laveste i landet, selv etter økningen fra nyttår, sier Johnsen. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen håper også det kan la seg gjøre å bygge bybanen ferdig uten opphold.

— Det er ingen tvil om at behovet vil være til stede. Ingenting ville være bedre enn om vi kunne greie det. Vi får bruke kreativiteten og se om det kan finnes penger. Når gjelder enda mer økning av bompengetakstene, så får vi komme tilbake til det, sier Strøm-Erichsen.

På én betingelse

Høyres Hans Edvard Seim, som er leder i komité for byutvikling, sier dette:

— Høyre skal gjerne være med på å forsere utbyggingen av bybanen, men bare på den betingelse at Ringveg vest blir forsert parallelt. Med andre ord, at Ringveg vest blir bygget ferdig frem til Liavatnet somtidig som bybanen bygges videre mot Flesland.

— Kan Høyre tenke seg å øke bompengesatsene for å oppnå dette?

— For oss er det helt umulig, i hvert fall før vi er kommet i godt stykke ut i perioden for Bergensprogrammet.