Fire samferdselstiltak i Bergen bør gjennomføres umiddelbart, mener transporteksperter som har vurdert regionpakken for Bergensregionen. Dette kommer frem i en ny rapport gjennomført av Transportøkonomisk institutt og Dovre Group.

Vil ha bomring

De konkluderer med at en helt ny og utvidet bomring i Bergensregionen som øker bompengeinntektene er en avgjørende forutsetning. I dag er det kun innkreving av bompenger én vei. Transportekspertene mener at bilistene må betale begge veier i fremtiden.

I tillegg anbefales tidsdifferensierte bompenger (rushtidsavgift).

Får man på plass en ny bomring, vil det også være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge videre ut Bybanen mot sør, nord og vest, kommer det frem i rapporten, som ble overlevert Samferdselsdepartementet i går.

I tillegg til Bybanen er det sykkelsatsingen som bør prioriteres, ifølge ekspertene. Det eneste veiprosjektet som de anbefaler nå er byggingen av Nyborgtunnelen.

— Rapporten bekrefter det vi allerede har trodd og visst, nemlig at tunnelen har en positiv samfunnsøkonomisk nytte, sier fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen (H). Han er imidlertid uenig med bomringvurderingen

— Det er ikke overraskende, men jeg mener at man her beveger seg over i synsingen.

Fergefritt

Når det gjelder Hordalandspakken anbefales to alternativer for en fergefri E39. Varianten med kombinert henge- og flytebro over Bjørnefjorden får tommelen opp i den statlige rapporten. Alternativet over Eikelandsosen bør også vurderes.

— Rapporten viser at det var fornuftig å utrede alternativene for E39. Det var flere som ville velge allerede i fjor høst, men dette viser at bildet har endret seg en del, sier Nilsen.

— Kvalitetssikringen viser at vi har to veldig aktuelle alternativer. Det ene alternativet vil gi raskere samferdsel sørover mot Haugesund, mens det andre vil ha en positiv effekt på utviklingen av de indre strøkene i Hordaland.

Nilsen sier rapporten er vesentlig fordi man for første gang har vurdert de eksterne effektene av veiprosjekter.

— Dette er noe som har vært etterlyst lenge. Det er spennende, fordi vi vet at veiprosjekt har betydelig innvirkning på blant annet arbeidsmarkedet. Tradisjonelt har man imidlertid bare tatt hensyn til ting som reisetid, ulykker og kostnad når man vurderer samferdselsprosjekter.

Ap er begeistret

Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen, Harald Schjelderup, mener rapporten "gir faglig støtte til de fremtidsrettede løsningene som Ap går inn for."

"Å erstatte Ringvei Øst og biltunnel fra Arna til sentrum med en biltunnel fra Arna til Fjøsangerområdet kan avlaste Bergensdalen for gjennomgangstrafikk. Og full bybaneutbygging kombinert med tidsdifferensierte bompengesatser er også i tråd med våre visjoner om et moderne, effektivt og miljøvennlig Bergen," skriver Schjelderup i en e-post til BT.

Bør bompengene økes for å sikre utbygging av Bybanen? Si din mening i kommentarfeltet!