• Dersom Statens vegvesen får medhold på innsigelsene, kan bybanen bli skjøvet ut i en uoverskuelig fremtid.

JOHN LINDEBOTTEN

Det var prosjektlederen for bybanen, Lars Chr. Stendal, som formulerte det såpass sterkt på et møte i går med politikere og byråkrater fra Samferdsels— og Miljødepartementet. I strålende sol fikk utsendingene fra Oslo studere både den planlagte bybanetraseen og de problempunkter som er gjenstand for innsigelse fra Statens vegvesen.

Etterpå var det samling i Rådhusets 14. etasje. Det var her Stendal kom med sitt klare svar på et spørsmål fra politisk rådgiver Bjørn Skaar i Miljøverndepartementet. Skaar ville vite hva som kunne bli de praktiske konsekvensene dersom Statens vegvesen fikk medhold i sitt krav om at krysset (rundkjøringen) Minde Allé/Fjøsangerveien måtte bygges om før arbeidene med bybanen kunne starte.

— Ingen kan nemlig vite når ombyggingen av krysset i Fjøsangerveien blir prioritert, mente Stendal.

Krangel om modellen

Over bordet i Rådhusets 14. etasje kom uenigheten mellom Bergen kommune og Statens vegvesen klart til uttrykk.

Veisjef Olav Finne og seksjonssjef Magnus Natås fra veikontoret i Fyllingsdalen pekte på det faktum at Inndalsveien vil bli enveiskjørt nordover når bybanen kommer og legger beslag på to kjørefelt. 4000 biler vil da søke andre steder, som til Kanalveien og Fjøsangerveien. Dette ville skje fra det øyeblikk anleggsarbeidene startet; - ergo måtte avbøtene tiltak være klare innen den tid.

Lars Chr. Stendal viste på sin side til trafikkmodellen Trips, som forteller at Fjøsangerveien vil bli overbelastet innen få år selv om bybanen ikke bygges. Av den grunn er det feil å knytte utbedringen av krysset Minde Allé/Fjøsangerveien til byggingen av bybanen.

— Gjennom trafikkmodellen får vi bare teoretiske tall. Det kan bli slik, men det kan også bli annerledes. Vi mener tiltak må gjennomføres, sa Magnus Natås.

— Vi kan ikke basere oss på skjønn fra den ene eller den andre. Det er jo dette vi har trafikkmodeller til, repliserte Stendal.

Det haster

Det er Miljøverndepartementet som skal ta stilling til veivesenets innsigelse etter at Samferdselsdepartementet innen to uker har avgitt en uttalelse. Bjørn Skår kunne ikke si hvor lang tid Miljøverndepartementet måtte ha for sin behandling, men hastemomentet er klart for alle med tanke på mulige bevilgninger til bybanen i statsbudsjettet for 2005.

Innsigelsen dreier seg også om Danmarksplass, der veivesenet mener det blir for trangt, mens Bergen kommune mener at der er akkurat nok plass til bybanen og seks kjørefiler for bilene.

Samferdselsbyråd Lisbeth Sivertsen kom med følgende hjertesukk:

- Innsigelse mot bybanen

— Hadde vi enda fått penger til å starte detaljprosjekteringen, så kunne vi arbeidet oss frem til løsninger på alt dette. Men for å få disse pengene, må reguleringsplanen for bybanen være endelig godkjent, og det er den jo ikke så lenge innsigelsene ligger der. Vi føler det nesten slik at det er innsigelse mot selve bybanen.

Tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen bemerket i et innlegg at konsekvensutredningen for bybanen var ferdig for fire år siden. - Da var alle disse problemene kjent. Hvorfor kom ikke innsigelsene da?

BEFARING: - Fjøsangerveien vil om få år få langt mer trafikk en den kan svelge unna, men det vil ikke skyldes bybanen, doserer Lars Chr. Stendal for de utsendte fra Samferdsels- og Miljøverndepartementet. Fra v. Wilhelm Torheim, M.dep.; Anne-Marie Nyeng, S.dep.; Ingunn Hagesveen Weltzien, S.dep.; plansjef Thorbjørn Nævdal, Bergen kommune; Ingeborg Andreassen, M.dep.; Jarle Jensen, M.dep. og politisk rådgiver Bjørn Skaar, M.dep. Med ryggen til byråd Lisbeth Iversen.<p/>FOTO: JOHN LINDEBOTTEN