• Dersom det blir vedtatt å forlenge bybanens 1. byggetrinn fra Nesttun til Lagunen, vil anleggsstarten bli utsatt ett år.
John Lindebotten

Det er byrådsleder Monica Mæland som sier dette til Bergens Tidende.

— Den kjøper vi ikke uten videre. Vi er selvsagt for å forlenge bybanen til Lagunen fortest mulig, men at byggestarten må utsettes ett år av den grunn, det skjønner vi ikke. Det skal en virkelig god begrunnelse til for at vi kan gå med på noe slikt, sier opposisjonsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen til bt.no.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, opplyste i BT 15. juni at man så nærmere på muligheten for forlenge 1. byggetrinn fra Nesttun til Lagunen. Bybanekontorets beregninger viser nemlig at bybanens driftsøkonomi bedres betraktelig med Lagunen som endestasjon.

Ikke vedtatt

— Men det er mange som har oppfattet oppslaget i BT dit hen at Bergen kommune allerede har vedtatt å forlenge bybanen fra Nesttun til Lagunen. Og det er ikke tilfelle. Men vi har bedt bybanekontoret se nærmere på hva dette kan få å si for driftsøkonomien. Og selve forlengelsen har naturligvis en kostnadsside. Det må utredes, og så må vi gjennom en ny runde med reguleringsplaner. Alt dette gjør at dersom vi går for dette, så må byggestarten utsettes med ett år, og dette er bybanekontoret innforstått med, sier Monica Mæland.

— Men reguleringsplanen til Nesttun er jo vedtatt, og nå kjemper vi jo for å få penger til bybanen på statsbudsjettet for neste år. Selv om man planlegger forlengelse, kan det ikke være noe problem å starte med det som alt er vedtatt, dersom det finne politisk vilje til det, mener Strøm-Erichsen.

Tar ingen sjanser

Monica Mæland understreker at hun synes det er helt greit å forlenge bybanen til Lagunen dersom den da trenger mindre tilskudd.

— Men nå skal driftskostnadene først kvalitetssikres. Resultatet får vi i august, og først deretter kan vi begynne å forberede en bystyresak om hvorvidt bybanen skal forlenges fra Nesttun til Lagunen. Vi har ikke trukket noen konklusjoner ennå. Det er helt uaktuelt å ta noen økonomisk risiko med hensyn til driften og kommunens ansvar.

— Men Samferdselsdepartementet forlanger jo at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune garanterer for driftsansvaret?

— Det er et helt uvanlig krav som vi ikke finner i noen andre sammenhenger. Og verken Bergen kommune eller Hordaland fylkeskommune vil gå med på det, sier Monica Mæland.