Illustrasjonene som viser Bybanens ferd forbi Bryggen i Bergen har skapt mye debatt blant forkjempere og motstandere av Bryggen-alternativet.

BT har utarbeidet egne illustrasjoner for å vise hvordan Bybanens dimensjoner blir, for å supplere kommunens bilder.

Fra kommunalt hold blir BT kritisert for å bruke disse bildene, som du ser til høyre for saken, fordi Bybanen fremstår overdimensjonert.

For liten

Kritikerne av kommunens bilder mener imidlertid Bybanen fremstår som underdimensjonert på disse. En nærmere titt gir dem rett i dette.

Det er helt misvisende det de bruker. De gir et altfor positivt bilde av hvordan det vil bli seendes ut på Bryggen

Eiler Macody Lund (Frp)

Zoomer man inn på det første kontaktpunktet på taket til bybanevognen, ser man at antennen ikke henger fast i ledningsnettet.

Bybanen henger i løse luften. Dette er ikke illustrasjonen som viser Bryggen-traseen med batteridrift, så man kan jo undre seg over hvilken energi det er som flytter bybanevognen gjennom traseen.

Misvisende

Eiler Macody Lund (Frp) reagerer sterkt på bildene kommunen har sendt ut.

— Det er helt misvisende det de bruker. De gir et altfor positivt bilde av hvordan det vil bli seende ut på Bryggen. På bildene til kommunen forsvinner nærmest mastene i luften. Men det vi har sett av lignende baner i Nice, Lyon og Porto, gir et helt annet bilde av hvordan slike master blir seende ut. Mastene vi allerede har på Nesttun er jo solide saker, og jeg kan ikke se for meg at det blir veldig annerledes her på Bryggen.

Bestillingsverk

Lund reagerer også veldig på størrelsen på bybanevognene.

— De er veldig små, og bildene til illustrasjonene er tatt forfra og bakfra. De er ikke tatt fra bryggesiden, slik at man får sett perspektivet ordentlig.

Bystyrepolitikeren til Frp påpeker at banevognene vi har i Bergen ikke akkurat er små. Han viser til Stiftelsen Bryggen sin høringsuttalelse, som også problematiserte dette forholdet.

— For meg fremstår dette som veldig spesielt, og nærmest som et bestillingsverk, sier Lund.

Renato Bonafede har engasjert seg kraftig i spørsmålet om Bybanens ferd mot Åsane. Han vet ikke om glipen mellom mastene og Bybanen skyldes at mastene er for stor, eller at Bybanen er for liten.

— Men det ser ut som om Bybanen er for liten. Hvis målet til kommunen er å få vist hvordan ting ser ut, så må de legge ned såpass mye arbeid med illustrasjonsmaterialet slik at det blir realistisk og troverdig, sier han.

- En tilfeldighet

Solveig Mathiesen er prosjektleder og planansvarlig for Bybanen i Bergen. Hun hadde ikke selv lagt merke til misforholdet på bildene som har vært sendt ut fra kommunens side. Når BT ringer, ber hun om få snakket med dem som er ansvarlige for å lage tegningene.

Kort tid etter ringer hun tilbake. Hun sier dimensjonene på vognene og mastene er riktige.

-Bybanevognen er 3,2 meter høy i front og lengden er 42 meter.Utliggerne fra mastene ligger 5,5 meter over bakken. Det som ergrunnen til at koblingen, det som heter pantografen, ikke trefferledningene er tilfeldig. Pantografen kan nemlig strekke seg ut, ogbøye seg. I dette tilfellet skulle den vært strekt ut, men når manhar lagt banen på bildet så har man ikke gjort det.

Mathiesenforklarer perspektivet de har valgt for bybanebildene med at deønsket å vise rommet mellom banen og Bryggen.

— Vi ønsket å visehvordan det ville være å oppholde seg på Bryggen. Vi har tattutgangspunkt i de viktige siktlinjene fra reguleringsplanen forVågen, kaiene og Bryggen når vi har valgt punktene for bildene.

BYBANEN OVER BRYGGEN: BT har utarbeidet egne illustrasjoner for å vise hvordan Bybanens dimensjoner blir, for å supplere kommunens bilder.
TOR SPONGA (ILLUSTRASJON)