Trykk på farepunktene i kartet for å lese mer.

— Vi kommer til å få stygge påkjørsler, dessverre også dødsulykker. Trolig allerede når høstmørket kommer, sier Hartveit.

Han poengterer at organisasjonen er minst like opptatt av sikkerheten til myke trafikanter som bilistenes.

NAF (Norges Automobil-Forbund) i Bergen er blitt kontaktet av bekymrede medlemmer etter at Bybanen begynte å gå.

— Både de og vi mener Bybanen har et forbedringspotensial på sikkerhet.

Tåler kollisjoner

 • Noen skrammer og bulker på biler må vi regne med. Det tåler vi, men vi har ikke råd til at menneskeliv går tapt, sier Hartveit, som er styremedlem i den lokale NAF-avdelingen.

Han har selv vært og studert Bybanen i Bordeaux.

 • Der er skinnegangen mer atskilt fra den øvrige trafikken. Det gir bedre sikkerhet for både fotgjengere, syklister og bilister, sier Hartveit.

Ønsker flere gjerder

NAFs trafikksikkerhetsansvarlige peker på flere steder langs Bybane-traseen der det er utstrakt fare for ulykker.

— I området rundt Danmarks plass er ikke fotgjengernes sikkerhet godt nok ivaretatt. Sletten senter er også et problemområde, sier Hartveit.

 • Hva må til for å hindre ulykker?
 • Ideelt sett burde mer Bybane gått i tunnel. Når den ikke gjør det, er mer inngjerding beste løsning.

Sammen med BT tok han en gjennomgang av strekningen fra Kronstad til Wergeland. Her går Bybanen parallelt med Inndalsveien.

Sideveier og fotgjengere

 • Her er det flere farlige sideveier der bilene må krysse Bybane-sporene, og det er også flere fotgjengerfelt som ikke er lysregulerte. Disse stedene vil det bli farlige situasjoner, fastslår Hartveit.

Han har ikke før sagt det, så oppstår en slik. En lastebil stanser i Inndalsveien, og rygger mot kjøreretningen inn Hjelms vei. Når en personbil skal passere den og svinge ut i Inndalsveien, har føreren null sikt til om Bybanen kommer. Heldigvis går det bra.

 • Slike situasjoner vil fortsette å oppstå. Nå passerer Bybanen hver halvtime. Til høsten skal den gå hvert femte minutt. Da stiger ulykkesrisikoen, sier Hartveit.
 • Tenk hvordan det vil bli når biler med tilhengere kommer ut disse sideveiene og skal krysse Bybanen, legger han til.

Farlig med ørepropper

Mens vi er i Inndalsveien, går det til stadighet folk i Bybanesporet. Andre sykler. Mange av dem NAF og BT observerte, hadde musikk i ørene.

 • Livsfarlig, kommenterer Hartveit.
 • Bybanen er så stillegående at du er uten mulighet til å høre den hvis du har høy musikk i ørene, eller går i andre tanker. Dette bør alle være bevisste på, sier han.

Hartveit tror Bybanen vil bli enda mer trafikkfarlig med en ny snørik vinter.

 • Snøen demper lyden ytterligere, og høye brøytekanter vil gjøre sikten enda dårligere.

«Halvgjorte» fotgjengerfelt

NAFs mann er også overrasket over at det ikke er merket opp fotgjengerfelt over skinnegangen.

 • Se her, sier han. - Veibanen er merket med hvite striper, men ikke der fotgjengerne skal krysse videre over Bybane-linjene.

Akkurat det har Bybanens sikkerhetssjef, Øyvind Knapskog, en forklaring på.

 • Bilene har vikeplikt for fotgjengerne. Det har ikke Bybanen. Det er fotgjengernes ansvar å vente til Bybanen har passert. Vi har fått godkjent i Vegdirektoratet at fotgjengerfeltene ikke er merket med hvite felt, sier han.

Les også: Ekspertgruppe skal se på sikkerheten

Er Bybanen sikker nok?