• Bygging av bybanen medfører tiltak som gir Fjøsangerveien større kapasitet.
  • Trafikkstrømmen kan flyte striere, men også friere, over Danmarks plass.

Trafikkutviklingen på det øvrige vei— og gatenettet i Bergensdalen vil bli sterkt dempet. Trafikkanalyser gjennomført i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, viser at 62.000 biler vil passere Danmarks plass daglig i 2015. Bybanetrafikken kommer i tillegg. Men i hovedrapporten om alternativ bruk av riksveimidler pekes det på at med bybane vil busstrafikken over Danmarks plass bli redusert fra 101 til 55 busser i den travleste timen.

Det aller største presset vil vi få i søndre del av Fjøsangerveien, mellom Fjøsangerkrysset og avkjøringen til Kanalveien. Der vil trafikkmengden komme opp i 66.000 biler.

Åpning av flaskehals

— Overflyttingen av trafikk på grunn av bybanen vil hovedsakelig skje mot Fjøsangerveien. Men for at Fjøsangerveien skal klare å avvikle den store trafikkmengden, er det nødvendig å gripe inn med tiltak for å lette gjennomstrømmingen, sier prosjektleder for bybanen i Bergen, Lars Stendal, til Bergens Tidende.

Det viktigste tiltaket i Fjøsangerveien er å lage en kulvert under dagens rundkjøring i krysset Fjøsangerveien-Minde Allé. Prisen er anslått til 90-100 millioner kroner.

— Dette krysset er i dag den trangeste flaskehalsen i Fjøsangerveien. Men våre analyser viser at byggingen av bybanen i seg selv ikke er avgjørende for situasjonen i Fjøsangerveien. Det er den ventete trafikkøkningen som uansett vil komme, som gjør en kulvertløsning under krysset tvingende nødvendig.

Klar sammenheng

Av den grunn mener Stendal det er litt uforståelig at veivesenet gjennom innsigelse krever at kulverten i Fjøsangerveien må bygges før bybanen.

Innsigelsen ligger nå i Miljøverndepartementet.

— Får veivesenet medhold, gir det veivesenet mulighet til å oppholde byggingen av bybane til det passer dem å bygge kulverten i Fjøsangerveien, sier Stendal.

— Etter vår mening er der en klar sammenheng mellom byggingen av bybane og behovet for tiltak i Fjøsangerveien. Da er det opp til Bergen kommune som tiltakshaver for bybanen å sørge for at planleggingen for Fjøsangerveien kommer i gang. Vi vil naturligvis samarbeide med dem om dette. Så får vi se om det blir prioritert midler, sier distriktsveisjef Olav Finne til BT.

Klart i Solheimsgaten

Den andre større omleggingen som Statens vegvesen krever gjennomført før bybanen, er åpning av Solheimsgaten for gjennomkjøring til og fra Møllendalsveien og Gamle Nygårdsbro. Pris ca. 30 millioner kroner.

— Her er reguleringsplanen klar. Veivesenet kan for den del starte arbeidet i morgen. Men pengene som skal brukes må vel vises igjen i statsbudsjettet. Da får vi prioritere dette i vårt forslag til veibudsjett for Bergen, slik at arbeidet kan begynne neste år, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Bybanen legger beslag på to av tre kjørefiler i Inndalsveien. Det ene kjørefilen som blir til overs, blir énveiskjørt mot nord, altså i retning mot Danmarks plass. Sørgående trafikk vil da hovedsakelig velge Fjøsangerveien. Det reduserer antallet biler i Inndalsveien fra 14.000 til 5000.