JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no Dette medfører at det blir anlagt en bybanestasjon omtrent under Forum kino med tunnel videre til Haukeland sykehus og Kronstad.— Det viste seg meget komplisert, ja, nesten umulig å få til en brukende samkjøring mellom bybane og biltrafikk over Danmarks plass og gjennom Bjørnsons gate, sier byråd for miljø og byutvikling i Bergen, Tom Knudsen, til Bergens Tidende. Sak i byrådet Kommende onsdag innstiller han til byrådet på å starte regulering etter det nye trasivalget, slik det er vist på vedlagte kart. Bybanetraseen fra Kaigaten frem til krysset Møllendalsveien/gamle Nygårdsbro er uendret. Men derfra foreslår byrådet at banen skal gå i tunnel, slik at Danmarks plass stasjon blir liggende under Forum kino. Da vil hele Danmarksplass-området samt Solheimsgaten og Solheimsviken Næringspark ligge innenfor en gangavstand på 250 meter til stasjonen. 20 meter under Haukeland Fra Forum fortsetter banen under Kronstadhøyden til en tunnelstasjon ca. 20 meter under Haukeland sykehus. Nedgangen til stasjonen vil der bli lagt til parkområdet utenfor gamle hovedbygning.Fra Haukeland fortsetter banen bratt nedover, og tunnelen munner ut ved NSBs eiendom på Kronstad, der det nå er vedtatt å bygge Høyskolen i Bergen. Fra Kronstad fortsetter banen videre langs Inndalsvegen mot Nesttun og Lagunen slik trasiforslaget er vist tidligere. Dyrere 1. byggetrinn Det nye trasiforslaget som Byrådet vil legge til grunn mellom Kaigaten og Kronstad medfører, ifølge sakspapirene, at bybanestrekningen blir 750 meter lenger enn det opprinnelige forslaget. Dette vil gi ett minutt lengre kjøretid.Det medfører også økte kostnader for første byggetrinn med 132 millioner kroner. Det vil si at prisen på bybanetraseen Kaigaten-Nesttun med skinner og teknisk utrustning stiger fra 980 millioner kroner til 1.112 millioner. Deretter billigere Tom Knudsen tror likevel at de samlede kostnadene vil bli redusert. De opprinnelige planen for bybane omfattet nemlig traseer både på vestsiden og østsiden av Store Lungegårdsvann. Traseen på østisiden via Fløen skulle knytte Haukeland sykehus til banenettet. Med den løsningen som nå skisseres, faller østtangenten bort, og det gir en samlet innsparing på 60 millioner, ifølge sakspapirene.