Bybanen byggetrinn 2, Nesttun-Lagunen, er kåret til årets anlegg.

Prisen ble delt ut i Oslo under Byggedagene 2014.

— Et fremragende,fremtidsrettet og komplisert byutviklingsprosjekt som er gjennomført på enoverbevisende måte. Muliggjort ved et spleiselag mellom stat, fylke, kommune ogtrafikantene ved bompenger, sa juryleder Arne Skjelle om prosjektet, ifølge en pressemelding fra bygg.no.

Strekningen Nesttun-Lagunen ble formelt åpnet i fjor sommer.

Tre konkurrenter

Ifinalen konkurrerte Bybanen med rassikringstunellen på riksvei 13, strekningen Vatne-Skreppeneset/Melkeråna i Rogaland, og den såkalte T-forbindelsen, Haugesund-Karmøy Tysvær.

-Alle tre anleggsprosjektene har særegne kvaliteter og stor samfunnsnytte, saArne Skjelle, men Bybanen hadde noen ekstra dimensjoner over seg som juryen lastor vekt på. Et miljøprosjekt som tilrettelegger for øktkollektivtransport, boligbygging og stedsutvikling langs Bybanens knutepunkter,sier Arne Skjellei juryen.

Årlig konkurranse

FylkesrådmannRune Haugsdal og prosjektdirektør Roger Skoglie mottok prisen onsdag kveld.

Deter fagbladet Byggeindustrien som har tatt initiativet til å etablere den årligekonkurransen om Årets Bygg og Anlegg.