Innen sommeren 2013 skal alt være ferdig. Da får Bybanen endestopp ved en flunkende ny bussterminal ved Lagunen. Og folk skal gå til og fra de forskjellige transportmidlene opp og ned den bratte trappen. Opprinnelig var det planlagt en rulletrapp for å spare tid og gjøre alt mer smidig for de reisende. Men så sa plutselig Hordaland fylkeskommune nei.

— Vi kjenner ikke til tilsvarende byttepunkter eller terminaler der det ikke er lagt til rette for rulletrapp. Vi vet at de reisende i utgangspunktet oppfatter det som en ulempe når de må bytte transportmiddel underveis. Og Skyss vil at det skal være enkelt for folk å reise kollektivt; og at reisen skal gå så smidig som mulig. På Lagunen terminal vil daglig minst to tusen bytte mellom buss og bane. En rulletrapp ville gjort omstigningen mye smidigere, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

— Men vi må forholde oss til det som er vedtatt. Og det er vanlig trapp for folk flest, og heis til funksjonshemmede, sier hun.

Egentlig planlagt rulletrapp

BT kunne nylig melde at Bybanen Utbygging AS kommer til å bruke mellom 150 og 200 millioner kroner mindre enn budsjettert på byggetrinn to mellom Nesttun og Lagunen. Og det er Bybanen Utbygging som ikke bygger rulletrapp.

- Har dere spart for mye?

— Lagunen terminal ble planlagt for ett og ett halvt år siden. Da var rulletrapp med i diskusjonene. Men i en avklaringsrunde før detaljprosjekteringen ble det gjort en avveining. Våre premissleverandører konkluderte med at det mest fornuftige var å droppe rulletrapp, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging AS.

— Hvem er premissleverandørene?

— Vi forholder oss til Skyss og eieren Hordaland fylkeskommune. Til syvende og sist var det vel fylket som sa nei. Uten at jeg vet tallet, var man redde for høye driftskostnader på en rulletrapp. Selve rulletrappen ville ha kostet rundt en million kroner, sier Skoglie.

Han bekrefter at Bybanen Utbygging har lagt til rette for at det kan settes opp rulletrapp om noen skulle ombestemme seg.

- Hva mener du selv om at det ikke blir rulletrapp?

— Min personlige og subjektive oppfatning peker nok i retning av at vi i moderne tider burde hatt en rulletrapp på en så stor terminal. Men når det er sagt, vil den planlagte løsningen fungere helt greit. Viser det seg at antall reisende overstiger prognosene, og en vanlig trapp skaper forsinkelser, ja da er det altså mulig å gjøre noe med det, sier Skoglie.

Skyss har for BT anslått at en halv million mennesker vil benytte trappen i løpet av et år. Det betyr rundt 2000 passasjerer om dagen.— De tallene er beskjedent anslått, sier Ingrid Dreyer.

Kan kanskje snu?

Avtroppende fylkesordfører og påtroppende bybanesjef, Paul M. Nilsen, sier at det aldri har vært vurdert om en manglende rulletrapp vil forsinke avviklingen av kollektivtilbudet.

— Det kan jo tenkes at vi nå gjør en ny vurdering, og sjekker om tidligere vurderinger holder vann. Men foreløpig er ikke rulletrapp med i planene, sier han.

— Det er jo fullt mulig å erstatte dagens trapp med en rulletrapp, sier han.

Bør rulletrappen settes opp? Si din mening i kommentarfeltet!