— All infrastruktur i bakken legges om i forbindelse med Bybanen. Nedgravde kabler og rør skal vekk fra banetraseen og den fem ukers forsinkelsen skyldes et problem med vann og avløp på strekningen Christies gate-Strømgaten, sier utbyggingssjef Jostein Fjærestad.

Like før gravearbeidet i Kaigaten startet 7. januar i år, bestemte Bergen kommune at overvann fra vann- og avløpssystemet i området skulle ledes inn i Smålungeren. Beslutningen kom så sent at bybaneprosjektet måtte justere sitt arbeid. Men utbyggingssjefen forsikrer at det ikke er dramatikk i forsinkelsen.

— Vi er forberedt på at slikt kan skje og det påvirker ikke den videre fremdriften eller har økonomiske konsekvenser. Vi regner med at anleggsarbeidet i Kaigaten følger planen og er ferdig i februar 2009.

Krevende grunn

Ennå graves det iherdig i den nordre enden av Kaigaten der arbeidet startet. Her er grunnforholdene mer krevende enn antatt.

— Vi graver ned betongfundamenter for mastene som skal føre strøm til Bybanen. Fundamentene måtte lages større enn først beregnet på grunn av den løse grunnen, sier Jostein Fjærestad.

Videre bortover Kaigaten har Bybanekontoret gode kart over undergrunnen, i hvert fall forbi Rådhuset. Men når gravingen kommer frem til krysset ved Peter Motzfeldts gate og Sparebanken Vest i slutten av mai, må det strides langsomt frem.

— Det skal graves et dypt hull i dette området og vi vet at det ligger mye kabler og rør i bakken her. Kartene er ikke helt gode og vi må være veldig forsiktige. Vi vil helst ikke ha noe brudd på tilførslene til Sparebanken Vest. Det kan ha konsekvenser, sier Fjærestad.

Fjernvarme

Det graves ikke bare i selve Kaigaten for tiden. Fortaussiden langs Smålungeren er også stengt og her står Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BBK) for arbeidet.

— Vi legger rør for fremføring av fjernvarme fra Rådalen til våre kunder i Bergen sentrum. Arbeidet koordineres med bybaneprosjektet slik at vi kan bruke de samme grøftene. Nå gjenstår bare å fylle igjen to hull, ett i sørenden av Smålungeren og det andre ved Christies gate, sier kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BBK.

BKK trenger tillatelse fra Grønn Etat i Bergen kommune for å fylle igjen hullene og har ennå ikke fått tillatelsen.

— Vi håper vi får tillatelsen snart slik at vi kan åpne gangveien langs Smålungeren til 17. mai. Hvis ikke, finner vi en midlertidig løsning, sier Hodne.

17- mai løsning

Bybanekontoret håper også å kunne bidra til 17. mai-feiringen.

— Denne dagen er Christies gate stengt for trafikk til utpå ettermiddagen. Da har bussene et fremkomstproblem. Vi og TIDE arbeider med å få til en midlertidig kjørevei for busser gjennom Kaigaten i noen timer, sier informasjonsansvarlig Rune Jenssen.

Og bybanegravingen mot nord stanser ikke i Kaigaten. Endestasjonen skal ligge i Starvhusgaten utenfor Telegrafen.

Fremføringen dit starter når arbeidet i Kaigaten er fullført og da krysser også BKK Christies gate med sine fjernvarmerør. De skal i løpet av et par år være fremme ved sin endestasjon - Akvariet.

Valde, Vegar