Utydelig trafikkbilde, for høy fart, for mange skilt å holde orden på for førerne.

Dette er noen av punktene inspektørene i konsulentselskapet Sweco har funnet i sin gjennomgang av Bybanens sikkerhet.

15 av de mest alvorlige

Funnene ble offentliggjort i dag på en pressekonferanse.

Til sammen har inspektørene samlet 101 punkt de mener bør utbedres. 15 av dem er i de aller alvorligste kategoriene — der risikoen er høy for alvorlige skader eller dødsfall.

Et av eksemplene er fra bybanestoppet ved Sletten:

«Porten fra skolen fører rett ut i gangfeltet. Det er dårlig sikt til barn som kommer fra skolen og går ut gjennom porten... Relativt høy hastighet må påregnes,» skriver Sweco-konsulentene.

Flere ulykker

Også krysset ved Danmarks plass er nevnt som et av de mest risikofylte stedene, på grunn av bilder som kjører etter gammelt kjøremønster. '

Til nå har det vært to kollisjoner mellom bybane og personbil i krysset - senest på fredag.

For hele traseen reagerer de på at gangbanene er smalere enn hva de gående trenger. Sykkelveier er fraværende eller er dårligere enn sporområdet — noe som gjør at mange heller sykler i bybanetraseen.

Skiller

De foreslår også å innføre fysiske skiller mellom kjørebanene på holdeplassene, slik at folk ikke skal krysse i utide.

«Risikoen for å bli skadet på vei til eller fra hodeplass er høy,» skriver baneinspektørene i rapporten.

Les rapporten: Hoveddel - Detaljert for alle stedene

I Bybanen Utvikling er prosjektdirektør Jostein Fjærestad likevel fornøyd med rapporten. Han mener den vil hjelpe Bybanen videre.

- Bryter andre regler

  • Det er et høyt antall med feil. Færre hadde selvsagt vært bra. Enkelte av disse punktene er ting vi har førsøkt å få løst annerledes, men ikke fått medhold, sier Fjærestad.

Han sier at flere av punktene er vist til Sweco av Bybanens egne folk. Ifølge ham er det også snakk om hvilke regler som følges.

— Mange av anbefalingene går på tvers av andre regler vi må forholde oss til, sier Fjærestad.

Les mer i morgendagens Bergens Tidende!

Hvor er det farlig langs bybanetraseen? Bruk kommentarfeltet!