• Kjenner ikke folk til navnet Dyrhovden, kan de lære seg det, mener Språkrådet.

Hvis Språkrådet får bestemme, blir ingen av de nye bybanestoppene mellom Rådal og Flesland hetende Sandslitunnelen. Det er rett og slett for fantasiløst, mener navnekonsulent Ole-Jørgen Johannessen i Språkrådets Stedsnavntjeneste, skriver Fanaposten.

Dyrhovdtunnelen

Språkrådet foreslår at stoppet heller bør hete Dyrhovdtunnelen.

— Dyrhovden er navnet på den kammen tunnelen går igjennom. Tunnelen ligger utenfor området som heter Sandsli fra gammelt av. Dessuten er navnet Sandsli allerede brukt to andre steder på strekningen, på bybanestoppene Sandsli og Sandslivegen. Om folk ikke kjenner navnet Dyrhovden, så kan de godt lære seg det, sier Johannesen.

Forslaget om å kalle to stoppesteder for Kokstad øst og Kokstad vest, er Språkrådet også kritiske til:

— Det er en svært uvanlig måte å gi navn på, og ikke å anbefale. Når det gjelder gårder så deler man av og til mellom østre og vestre. Ellers er det vanlig at delingen blir mellom indre og ytre. Vi i stedsnavntjenesten pleier ikke å anbefale nye, uvanlige måter å gi navn på. Vi holder oss nok mer til det tradisjonelle, sier Johannessen.

— Betyr mye

Informasjonssjef i Bybanen utbygging, Rune Jenssen, sier at meningene til Språkrådets Stedsnavntjeneste ikke tas lett på.

— Vi legger stor vekt på hva de mener. Vi synes også at innspillene de kommer med er svært gode. Nå skal vi revurdere våre forslag ut fra de svarene vi har fått, før vi legger en sak frem for politisk behandling, sier han.

Ifølge Jensen har også privatpersoner bidratt med navneforslag.

Her er hele listen med Bybanen utbyggings navneforslag og Språkrådets forslag til endringer:

  • Folldaltunnelen blir endret til Folldalstunnelen.
  • Steinsviktunnelen blir som Bybanens forslag.
  • Feråstunnelen endres til Solheitunnelen.
  • Sandslitunnelen endres til Dyrhovdtunnelen.
  • Fleslandtunnelen endres til Fleslandstunnelen (med genitivs-s)
  • Stoppestedet Råstølen blir som foreslått.
  • Sandslivegen blir som foreslått.
  • Sandsli blir som foreslått, men under tvil. Det utbyggingsområdet som i dag heter Sandsli ligger ved bybanestasjonen som heter Sandslivegen. Derfor mener de at en kanskje burde funnet et annet navn, men ser at et kan bli vanskelig å finne et passene alternativ.
  • Birkelandsskiftet blir som foreslått. Her vurderer Bybanen utbygging å legge frem to alternativ for politikerne: Birkelandsskiftet og Birkelandskrysset.
  • Kokstad vest og Kokstad øst foreslås endret til Ytre Kokstad og Indre Kokstad.

Hva synes du om navnene? Bruk kommentarfeltet under!