— Jeg er slett ikke overrasket over at Bybanen blir forsinket. Jeg synes Bybanen har båret preg av tilfeldig planlegging hele veien. Men den blir uansett bedre enn bussene, som alle sammen går fra Nesttun hvert 20. minutt, sier Harald Ueland.

Sammen med Magnus Rein ventet han på bussen på Nesttun i går. 22. juni er det duket for åpningsfest for Bybanen. Men dronning Sonja må åpne en bane som går for halv maskin.

Leveringen av bybanevogner fra tyske Stadler Pankow GmbH er nemlig forsinket i forhold til det planlagte skjemaet. Kun fem av tolv bybanevogner vil være levert til åpningsdagen, noe som har gjort at Skyss har måttet skjære ned på ruteprogrammet for banen de første månedene.

— Konsekvensen er at vi må gå opp fra avgang hvert 10. minutt til hvert kvarter i sommer. Det blir med andre ord en myk start for Bybanen, sier Oddmund Sylta, direktør i Skyss.

Kjører buss for bane

— Hvordan tror du publikum vil reagere på at Bybanen går såpass sjelden i begynnelsen?

– Jeg tror ikke det får store konsekvenser. På grunn av forsinkelsene i leveringen har vi besluttet å opprettholde de fleste av dagens bussruter til 16. august. Det betyr at det vil gå både buss og bane fra Nesttun til sentrum gjennom sommeren. Dermed vil kollektivtilbudet være bedre enn det vanligvis er om sommeren, sier Sylta.

Opprinnelig var planen å ha åtte vogner klare til åpningen. Nå må man vente til 16. august med å øke frekvensen til hvert 10. minutt. Fra 1. november kan Bybanen kjøre for full maskin – noe som innebærer avganger hvert femte minutt i rushtiden.

— Vi tror likevel at tilbudet fra august, med avganger hvert 10. minutt, vil oppleves som godt. Men vi må nok også i den perioden supplere med busser. Det betyr at enkelte matebusser til Nesttun vil kjøre helt inn til sentrum, sier Sylta.

— Hvor store ekstrautgifter får Skyss ved at det må kjøres dobbelt frem til 1. november?

— Det er umulig å si. Dette er oppstartskostnader som vi uansett hadde regnet med å få en del av.

Får kompensasjon

Mens Skyss har ansvar for rutetilbudet, er det Bybanen AS som har ansvar for materiell. Direktør Carl Erik Nielsen i Bybanen AS er i tett kontakt med tyske Stadler. Han ønsker ikke å gå i detalj om årsakene til forsinkelsen.

— Hovedårsaken er forsinket levering fra underleverandører. Dessuten var det vært noen tekniske utfordringer.

— Vil dere kreve kompensasjon fra Stadler?

— Det jeg kan si er at dette forholdet blir ivaretatt. Vi har forhandlet inn gode løsninger for begge parter, både praktisk og økonomisk.

Også fylkesrådmann Paul M. Nilsen bekrefter at det er krevd kompensasjon og blitt enighet om det. Etter det BT erfarer, har tyskerne sagt seg villig til å gi en betydelig rabatt i forbindelse med de neste fem vognene som skal leveres til 2012. De trengs når Bybanen blir utvidet til Lagunen.

— Ikke for sent ute

I utgangspunktet var det lagt opp til et stramt leveringsskjema, men verken Nielsen eller Sylta vil gå med på at man var for sent ute med å bestille vogner.

— Stadler er kjent for å være punktlige og leveringsdyktige. Jeg kan ikke si at man burde lagt inn større marginer, sier Nielsen.

Det var Hordaland fylkeskommune som undertegnet kontrakten i mai 2007. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener de var ute i god tid.

— Vi hadde nok tid, men Stadler har fått problemer med underleverandører. Det ble ikke stilt spørsmål ved leveringen da kontrakten ble undertegnet, sier han.

— Men kunne dere ikke fått levert alle vognene i god tid før åpningen?

— Vi sparte på prisen ved at Stadler kunne levere over en viss tid. Dessuten mente vi det var fornuftig å få en gradvis levering, siden sommeren er lavsesong. Nå blir det ikke optimalt i sommer, men det er bare snakk om noen uker.