JOHN LINDEBOTTEN

— Hvis det viser seg at driftsfordelene er åpenbare ved å forlenge bybanen til Lagunen, så stopper vi ikke 1. byggetrinn på Nesttun. Da fortsetter vi anleggsarbeidene uten opphold. Bybanekontoret er alt i gang med planleggingen av dette, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Bybanekontorets egne beregninger av driften viser at tilskuddsbehovet for kollektivtrafikken i Bergen øker med 6 millioner kroner når bybanen bygges til Nesttun. Men dersom bybanen forlenges til Lagunen, blir tilskuddsbehovet tvert om redusert med 9 millioner kroner sammenliknet med et tilsvarende bussalternativ.

Drahjelp fra Brende

Disse beregningene bestrides av Vegdirektoratet. Til syvende og sist må samferdselsminister Torild Skogsholm bestemme seg for hvem hun skal tro mest på når hun skal avgjøre hvorvidt bybanen skal få riksveimidler eller ikke. Men beregningene er i hvert fall sendt til ekstern kvalitetssikring sammen med beregningene for byggekostnadene. Oslo-firmaet Terramar tar seg av saken, med frist ca. 1. august.

— Vi fikk jo svært god drahjelp av miljøvernminister Børge Brende da han avviste innsigelsene fra Statens vegvesen. I sin omtale av bybanen siterte han jo nesten direkte fra det som er kravet for godkjenne bruk av riksveimidler, sier Lisbeth Iversen, som skal drøfte nettopp denne saken med Torild Skogsholm 24. juni.

Færre busser

Prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, forklarer slik fordelen med å forlenge bybane straks til Lagunen, i stedet for å stoppe på Nesttun: .

— Driftsorganisasjonen for bybanen er allerede på plass når vi begynner å kjøre bybanen til Nesttun. Vi trenger verken mer administrasjon eller mer verksted for å kjøre til Lagunen, bare tre vognsett ekstra. Men vi får 10.000 flere passasjerer på bybanen. Dessuten blir matebussystemet mindre omfattende.

Må låne 1,5 milliarder

Byrådet er i hvert fall beredt til å satse for fullt på å gjennomføre alle element i Bergensprogrammet. Og de innstilles til bystyret å søke om statens tillatelse til et større låneopptak; 1,5 milliarder kroner, minst, for å gjennomføre de store og de små prosjektene innen tidsrammen for Bergensprogrammets del 1, som løper til 2011.

— Vi håper selvfølgelig at Stortinget vil godkjenne den endringen i Bergensprogrammet som en forlengelse av bybanen til Lagunen vil medføre. Og så tar vi sikte på å få anleggsstart på Skansetunnelen i 2010, med byggetid på to år, sier Lisbeth Iversen.