Ifølge Dan Hildebrand i driftsselskapet Fjord1 Partner var vognen på vei til depoet da personalet oppdaget problemer. Det var ingen passasjerer om bord.

— Vognen fra Nestun er et kvarter forsinket, men avgangen fra Byparken er i rute, opplyser Dan Hildebrand.

Han legger til at Nestun-vognen vil plukke opp passasjerer som fortsatt står på holdeplassene.