ARNE NILSEN

— Dette kan vi ikke akseptere. Bybanen vil ikke fungere tilfredsstillende i forhold til Nesttun sentrum dersom den stopper helt nede ved bussterminalen. Det er klart at banen må stoppe i gågaten, ved Torget, midt i sentrumsområdet. Det er den eneste holdeplassen vi trenger på Nesttun, sier direktør for Nesttun Sentrum, Einar Kongsbakk, til Bergens Tidende.

Bybanekontoret har en teknisk forklaring på hvorfor den foreløpige endestoppen ikke kan ligge ved Torget. Gågaten heller nedover, eller oppover om man vil. Når bybanen stopper på endeholdeplassen, må baneføreren forlate plassen sin og gå til førerplassen i den andre enden av vognsettet for å kjøre tilbake mot Bergen. Dette tar bare få sekunder, men retningslinjene fra Jernbanetilsynet tillater ikke at et vognsett står i unnabakke uten fører, selv om det bare dreier seg om ti sekunder mens føreren går fra den ene enden av vognsettet til den andre.

— Vi aksepterer selvsagt retningslinjen fra Jernbanetilsynet. Det skulle bare mangle. Men det vil ikke være noe problem å anlegge stoppestedet slik at sporet ligger helt horisontalt, sier Einar Kongsbakk litt oppgitt.

Bybanen der folk er

— Dersom folk flest skal få et naturlig forhold til bybanen, må holdeplassen legges der den er mest funksjonell og der den naturlige møteplassen på Nesttun skal være. Vi planlegger å ruste opp Torget til den sentrale møteplassen i Nesttun sentrum. Derfor er det naturlig at bybanen stopper der, sier Kongsbakk.

Dette synet innebærer at bybanen legges med dobbeltspor gjennom Østre Nesttunveg, som skal bli gågate. Inntil i fjor vinter og vår var næringslivet på Nesttun imot dette, men har nå avfunnet seg med at banen vil gå gjennom gågaten på veien videre mot Lagunen og Flesland.

— Men da må vi også gjøre det beste ut av det, med stopp der det er mest folk. Dette kan også kombineres med overgang fra buss til bane ved at det legges til rette for busstopp i Nesttunvegen, på andre siden av Torget. Da er det bare 30 meter fra bussen til bybanen, og det må da vel kunne gå an, i det minste skal det lite til for å få en tjenlig overgangsordning fra buss til bane.

Manglende samordning

Kongsbakk mener også at et opplegg med parkering og bybane vil være best ivaretatt med stopp i gågaten ved Torget. Da er nemlig avstanden kort til parkeringsanlegget som ligger inn mot fjellveggen.

— Et tilsvarende opplegg ved dagens bussterminal vil medføre at vi må ta arealer ned mot Nesttunvannene. Det kan vi ikke akseptere, sier Kongsbakk. Han kritiserer også mangelen på samordning mellom bybanekontorets opplegg og Statens vegvesens planer for nytt trafikksystem nord for Nesttun sentrum.

Engstelse i Tveiteråsen

I nordre enden av strekningen Paradis-Nesttun kommer bybanen ut fra en tunnel som går under Paradisåsen og under Sandbrekkevegen. Banen fortsetter langs Nesttunveien og går inn i tunnel igjen under Tveiteråsveien.

Bybanekontoret har mottatt en del henvendelser fra folk som bor i Van der Weldes vei oppe i Tveiteråsen. De er blant annet engstelige for skader som kan oppstå på grunn av tunnelen gjennom åsenryggen, og de frykter at eiendommene deres kan tape i verdi.

På andre siden av Tveiteråsen munner tunnelen ut på en bro over Nesttunelven før bybanen følger frigitt veiareal frem til Nesttun.

ENDEHOLDEPLASS: Torget på Nesttun er ingen fryd for øyet i dag, men det skal det bli, lover Nesttun Sentrum. Da er ingenting mer naturlig enn at bybanen stopper der i stedet for nede ved bussterminalen, som skimtes helt i bakgrunnen.

PARADIS: Under grantrærne bak parkeringsplassen vil bybanen dukke opp fra en tunnel som går under Paradisåsen og under Sandbrekkeveien.

Si din mening om bybanen på bt.no