• Bybanen vil bli glimrende markedsføring for Bergen, og burde derfor være en perfekt sak for et parti som Høyre, sier siviløkonom og Høyre-medlem Helge Dalseg.

Det er yrkeserfaring fra markedsføring og strategisk planlegging som leder Helge Dalseg frem til den konklusjonen at bybane er noe Bergen virkelig trenger. Dalsegs overbevisning underbygges også av den innsikt han skaffet seg da han for 6-7 år siden var delaktig i utformingen av strategisk næringsplan for Hordaland fylke.

— Hvis Bergen på noen måte skal kunne måle seg med Oslo, og komme over fra å være en stor småby til en liten storby, så må Bergen gjøre som Oslo, og legge forholdene til rette for en god personflyt, sier Helge Dalseg.

Tredjerangs løsning

— Men er det ikke en brukbar idé, slik Høyre antyder, å bygge kollektivtraseen til Nesttun og så åpne den for busser?

— Det er en tredjerangs løsning. Man kan ikke stole på bussen. Den kommer sjelden når den skal. En bane som går på en åpen trasé vil få høy regularitet. Den kan du stole på. Dersom Bergen bygger bybanen vil det være et sterkt signal om at byen satser på en infrastruktur som sikrer en god flyt av personer til og fra.

Bergen på 4. plass?

Dalseg ser urovekkende tegn på at Bergen er i ferd med å tape terreng i forhold til andre byer.

— Hvis Stavanger får universitet, er jeg redd Bergen om 10 år kan ramle ned på 3. eller 4. plass blant Norges byer. Derfor er det så uhyre viktig for Bergen å posisjonere seg og markedsføre både visjoner og ambisjoner. Hvis det var min oppgave å markedsføre Bergen for å skape interesse hos bedrifter eller andre som kanskje kunne tenke seg å flytte hit, så ville ikke jeg falle på den tanken å fremheve byens bussruter. En bybane, derimot, ville jeg bruke aktivt for å fremheve byens satsing på en god infrastruktur. Også reiselivet tror jeg vil ha glede av bybanen. Er det ikke nettopp en bane, Fløybanen, som er Bergens fremste reiselivsprodukt?

For sen i starten?

— Hvorfor tror du ditt parti, Høyre, har problemer med å slutte helhjertet opp om bybanen? Kan det henge sammen med at ideen om bybane ble unnfanget på venstresiden, med andre ord at Høyre var for sen i starten?

— Jeg kjenner ikke godt nok til de interne prosessene i Høyre. Men det kan selvsagt være at når en motpart, som Arbeiderpartiet og venstresiden, er for en stor sak, så må det største opposisjonspartiet være mot, eller i hvert fall lunken.

— Høyre har dessuten posisjonert seg veldig sterkt opp mot økonomisk tenkning, og kommet frem til at bybanen ikke er et økonomisk holdbart prosjekt. Men etter min mening er bybane så viktig for Bergen, at man ikke kan la det stå på noen millioner til eller fra.

— Får bybanesaken deg til å stemme på et annet parti enn Høyre ved årets valg?

— Nei, jeg vil stemme på Høyre. Delvis på grunn av Herman, og når det kommer til stykket, så tror jeg ikke at han lar bybanen falle, sier Helge Dalseg.