Mot partiledelsens ønske, klarte delegatene fra de to vestlandsfylkene å få flertall for en kraftig bybanesatsing både i Bergen og Stavanger.

Med 115 mot 95 stemmer ble vedtaket banket igjennom på Venstres landsmøte i Trondheim.

— Dette betyr at vi har fått folk til å skjønne at skinnegående transport ikke nødvendigvis er tog, slik de tror på Østlandet, sa Gunn-Vivian Eide til bt.no etter avstemmingen.

Hun hadde et engasjert innlegg i salen før voteringen.

- Folk krever mer bybane

  • Jeg er valgkampleder i Hordaland Venstre, og jeg trenger disse pengene for å vise at Venstre mener alvor med kollektivsatsing i Bergen.

Hun presenterte seg som en av mødrene til Bybanen i Bergen - som er blitt en slik kjempesuksess at folket krever mer bybane, sa hun.

— Vi forlanger ikke at Venstres landsmøte skal ta hele regningen, vi vil både øke bompengene og innføre køprising for å skaffe penger, sa Eide.

Sammen med sine meddelegater fikk hun flertall for å øke de såkalte belønningsmidlene, som deles ut til bykommuner som satser ekstra på kollektivtrafikk og redusert bilbruk.

Sponheim sitter trygt

Etter en times kaotisk debatt søndag formiddag bestemte Venstres landsmøte at fylkesmannen ikke skal avvikles, eller få kraftig redusert sine oppgaver og myndighet.

Selv om tidligere partileder Lars Sponheim ikke er tilstede på landsmøte, var det mange som sa at det ikke var hans person de ville til livs, men embetet.

Et forslag om å redusere statens makt over lokalsamfunnet, gjennom fylkesmannen, utløste et sterk engasjement på landsmøtet.

Men til slutt vedtok man altså ikke å mene noe om saken.