JOHN LINDEBOTTEN

Eksempelet fra Utrecht i Nederland, som blir anbefalt av Gaia Trafikk, hilses med interesse på høyresiden, men blir avvist av venstresiden.

— Jeg har lenge vært fascinert av superbussene med tre ledd. De er fleksible, og med dem kan vi bygge en billigere trasé fra Bergen sentrum til Nesttun, sier byrådsleder Monica Mæland (H) til Bergens Tidende.

Høyre har lenge vært tilhenger av å bygge bybanetraseen, og så la busser kjøre på den i stedet for bybane. Men akkurat i denne fasen foretrekker Monica Mæland å være litt forsiktig.

— Nå venter vi på oppdatert og kontrollert tallmateriale for investering og drift av bybanen. De tallene kommer til byrådet i neste uke. Men uansett vil det være store utfordringer knyttet til banen. Mye vil også avhenge av statens vilje til å investere og bidra til driften. Jeg vil si det slik at bybanebussene kan komme opp som tema, sier Monica Mæland.

En god idé

— Kjempeinteressant, sier Gunnar Bakke, Frp, som i sommer ble valgt til ny styreformann i Gaia Trafikk. - Det kan være en god idé å bygge traseen med tanke på at det en gang i fremtiden blir nødvendig med bane. Men utgangspunktet bør være det bussmateriellet som vi har i dag. I Frp har vi hele tiden gått inn for bussbasert kollektivtrafikk, ikke minst på grunn av de enorme kostnadene med bane. Vi er også opptatt av miljø, men det hensynet kan ivaretas med trolleybusser, sier Gunnar Bakke.

Veldig dyr løsning

— Nå er jeg grundig lei omkamper om bybanen. Det er bare bybanen som kan avvikle fremtidens trafikk, og fremtiden kan være over oss før vi aner, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun finner det betenkelig at Gaia Trafikk, der Bergen kommune er en svært stor aksjonær, til stadighet lanserer ulike varianter av løsninger som går mot bybanen.

— Dessuten vil det være en veldig dyr løsning å bygge en trasé som skal tåle en bybane uten å gjøre den ferdig med skinner. Når det arbeidet engang må gjøres likevel, blir de samlete kostnadene enda høyere, sier Strøm-Erichsen.

Prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, opplyser til Bergens Tidende at det vil koste ca. 1,1 milliarder kroner å bygge traseen fra Bergen sentrum til Nesttun med bybanekvalitet, men uten skinner, kjøreledning og øvrig teknisk anlegg som banen krever. Den totale kostnaden for fullt utbygd bybanetrasé er beregnet til knapt 1,5 milliarder. Isolert sett sparer man da nærmere 400 millioner kroner.

— Men dersom man da senere skal legge skinner i traseen og få på plass øvrig utstyr, vil jeg anslå kostnaden med det til 600-700 millioner kroner, sier Lars Stendal.

Bråker ikke

Anne-Grete Strøm-Erichsen reagerer også på argumentet om bråk, som ble fremført mot bybane i den nederlandske byen Utrecht.

— De kan umulig være oppdatert. Moderne bybaner, som for eksempel . i Lyon, er så stillegående at folk må advares med ringeklokker når banen nærmer seg, sier Strøm-Erichsen.

TO TREKKSPILL: «Twee harmonika»-bussene i Utrecht er 25 meter lange og kan romme godt over 200 passasjerer, men da står man trangt. <br/>Foto: JOHN LINDEBOTTEN