Bremsesystemet på Bybanen fungerer som det skal.

— Vi har ikke fått indikasjoner på at dette er noe vi må følge opp. Bybanen har kontroll, og det er ikke grunn til bekymring, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Jernbanetilsynet. Han bekrefter overfor BT at tilsynet har vært i kontakt med Bybanen AS og operatøren Fjord 1 Partner etter BTs oppslag om saken 16. oktober.

Det var blant annet påstander fra tidligere ansatte om svikt på det alternative magnetskinnebremsesystemet som førte til at Jernbanetilsynet ville vite mer.

Blant annet ble det vist til at vognførere flere ganger hadde notert at magnetskinnebremsene slo seg inn når de ikke skulle i Fjord 1 Partners egne avviksskjema. Overfor BT ble det også påpekt at de ansatte ikke visste hva som skjedde videre når avvik ble meldt inn, og at vognene ofte kom ut igjen med de samme feilene.

Avvik er ikke feil

— Det er aldri blitt sendt ut en vogn med rapporterte feil. Men feil er ikke det samme som avvik. Det vognførerne selv har rapportert er alltid blitt kontrollert, og det er ikke konstatert feil på magnetskinnebremsene siden Bybanens start sommeren 2010, sier trafikkleder og hovedtillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Erik Bauge, til BT.

Det er ikke fysisk mulig å kjøre Bybanen uten bremser som fungerer

Sammen med trafikkleder og hovedtillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Kjetil Larsen, har han gjennomgått påstandene om bremsefeil på Bybanen.

— Bybanevognene har tre bremsesystemer. I tillegg til elektrodynamisk og elektrohydraulisk system, finnes det et magnetskinnesystem som blir utløst hvis det er ekstra glatt på skinnene, sier Larsen.

Bekrefter avvikene

— Det er riktig at førernes avviksskjemaer noen ganger har registrert at disse bremsene har slått seg inn. Mest sannsynlig har banens datahjerne da registrert glatte partier, og reagert slik den skal. Vi har imidlertid en mistanke om at magnetskinnebremsene av og til er blitt utløst automatisk - uten at det er nødvendig, og at systemet da har oppfattet at det er glattere enn det egentlig er, sier Bauge.

- Men det er jo en feil?

— Nei, det er en ekstra sikkerhet. Det skaper ingen fare. I noen tilfeller har bremsesystemet vært for følbart. Og det justeres. Men det er tross alt bare snakk om en ekstra sikkerhetsforanstaltning, sier Larsen.

— Det er ikke fysisk mulig å kjøre Bybanen uten bremser som fungerer. Vi fikk mange henvendelser etter at tidligere ansatte slo alarm om bremsefeil gjennom BT. Men vi kan forsikre om at det ikke er grunn til bekymring. Det viser også Jernbanetilsynets konklusjon i saken. Hadde tilsynet ønsket en egen gjennomgang av bremsesystemene, ville de garantert konkludert med at alt er i orden, sier de to hovedtillitsvalgte.- Både Jernbanetilsynet og alle ansatte i Fjord 1 Partner vet at alle feil og avvik meldt av førere blir registrert i verkstedsprogrammet. Men alle avvik er ikke feil. Og det vil fremgå når avviket er undersøkt, sier Erik Bauge.

— En bremsefeil ville garantert blitt fanget opp og utbedret. Men det har ikke vært feil, sier Larsen.

Ikke overrasket

Sikkerhetssjef hos Fjord1 Partner, Trond Magne Målsnes, sier at han er glad for at Jernbanetilsynet slår fast at det ikke er problemer med bremsesystemene på Bybanen.

— Noe vi heller ikke er overrasket over, sier Målsnes.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

HER ER DEN: Magnetskinnebremsen er den svarte dingsen ved hjulet. Den skal automatisk bremse hvis det er for glatt på skinnene.
VEGAR VALDE