Kart som viser hele traséen, kan du se på Bergen kommunes nettsider om bybanen.

I mandagens vedtak ble det tatt med et tilleggsforslag fra Høyres Hans E. Seim, som presiserer viktigheten av å løse trafikkavviklingen og trafikksituasjonen i området før utbyggingen starter.

Saken ble utsatt på forrige bystyremøte 29. september, og bystyrets flertall er fornøyd med at kommunen siden den gang har kommet til enighet med næringsdrivende i området.

Reguleringsplanen for de fire andre strekningene, Bergen Sentrum — Bystasjonen, Bystasjonen - Bjørnsons gt., Wergeland - Hopsbroen, og Hopsbroen - Nesttun, ble alle vedtatt 29. september.

I RUTE: Endelig er det klart hvor bybanen skal gå.