Bybanen er for tiden Bergen kommunes mest omstridte og omtalte plansak.

Planleggingen konsentrerer seg naturligvis om traseen fra Bergen sentrum til Nesttun, og derfra videre til Lagunen og Flesland, men bybanekontoret har også som oppgave å utrede nye forgreninger, står det å lese i bybudsjettet. For eks. mot Fyllingsdalen og mot Åsane.

I alt 104 millioner kroner vil byrådet bruke til planlegging neste år. Som vi kan tenke oss, vil transportplanlegging sluke en vesentlig del av dette, og det er knyttet opp til Bergensprogrammet.

I tillegg vil Arnatunnelen, som ikke er med i Bergensprogrammet, ta sin del. Strekningen Danmarksplass-Fjøsanger vil også kreve atskillig plankraft.

Men planleggingen omfatter også boligbygging, og her fremheves Smørås-Nøttvedt, Ulset, Almås og Hetlevikåsen.

I Damsgårdssundet planlegges det for næringsutvikling, og det gjøres også i Arna, Nyborg og på Midtun.

Og naturligvis fortsetter planleggingen av sentrale byrom i sentrum, som Bryggen, Torget og Rådhuskvartalet.

I tillegg til alt dette omfatter planoppgavene også grøntområder, turveier og kulturminnevern. Innenfor siste kategori har Bryggen en helt sentral posisjon med Bergens forpliktelser overfor UNESCO.