25 trailere kjører daglig med jord og stein i skytteltrafikk fra Flesland til Os seksten timer i døgnet for Drange Maskin. Snart blir tallet mer enn doblet når også Veidekkes trailere må til Os med sine overskuddsmasser.

Hemmelighold

Så stor er konkurransen om å finne ledige tipplasser for overflødig jord og stein at enkelte entreprenører ikke vil ut med planene sine, i frykt for at konkurrentene skal snappe den ledige kapasiteten.

— Det er ingen tvil om at disse problemene fordyrer både Bybanen og andre utbyggingsprosjekter, sier Tor H. Haugen, som er Veidekkes prosjektleder for bybaneutbyggingen deres til Flesland.- Jo lengre massene må kjøres, desto dyrere blir det for kunden, sier Mons Egil Lien, prosjektleder for Skanskas bybanearbeid.

Ventet problem

I fjor sommer skrev Bergens Tidende at Bergen kom til å drukne i stein i forbindelse med de forestående vei-, bane- og tunnelprosjektene.

Anslag viste at Bergen kom til å få tre millioner kubikk med overflødig stein. Det tilsvarer 90 fylte rådhus.

Nå står entreprenørene midt oppe i det. I Bergen er det ikke plass til verken jord eller stein noe sted.

— Det burde definitivt være kommunens oppgave å legge til rette for at vi slipper å kjøre milevis av sted med steinmassene, sier daglig leder Rune Grimstad i Drange Maskin.

For få år siden fikk entreprenørene betalt for steinen. I dag er det omvendt. Ingen vil ha den. Derfor må de betale i dyre dommer for å bli kvitt den.

BT I FJOR: 3. juni i fjor skrev Bergens Tidende at Bergen snart kom til å drukne i overflødige steinmasser.
Rune Meyer Berentsen

— Trist, for steinen er virkelig en naturressurs, sier Tor H. Haugen i Veidekke.

Sotra og Lindås

Foruten Os, ser det ut for at selskapet hans må like til Sotra for å bli kvitt en del av massene. Skanska må muligens enda lengre vekk.

— Vi kjører noe jord til Totland, men har en stor utfordring med steinen. Muligens må vi like til Lindås med den, sier Mons Egil Lien.

De tre bybane-entreprenørene er samstemte i at det er en svært dårlig løsning å frakte overskuddsmassene mil etter mil langs riksveiene.

- Ugunstig for trafikksikkerheten

— Osvegen er fra før en hardt belastet vei med mye tungtrafikk. Helst hadde vi unngått å bidra til å øke trafikkbelastningen, men det finnes ikke ledige deponier i Bergen. Hvis det hadde vært tilfellet, hadde vi selvsagt kjørt dit, sier Rune Grimstad i Drange Maskin.

Dette er nok en situasjon som vil vare i minst et par år til

Tor Haugen i Veidekke

Hans underentreprenører skal frakte 200.000 kubikkmeter med stein og 100.000 kubikkmeter jord til Os. Det regner de med å få gjort unna i år.

— Det er ugunstig både for trafikksikkerheten og for miljøet at vi må ut på landeveien med bybanesteinen, men vi har ikke noe valg, sier Mons Egil Lien i Skanska.

Ingen løsning i sikte

Tor Haugen i Veidekke ser ikke noen løsning på problemene med det første.

— Nei, dette er nok en situasjon som vil vare i minst et par år til, sier han.

Tidligere tok Avinor imot stein til byggingen av ny terminal på Flesland, men nå er de selvforsynt.

— Jeg ser at andre sliter med å bli kvitt steinoverskuddet. Vi er heldige som slipper å kjøre våre steinmasser langt. Den langreiste steinen er ikke heldig for miljøet, sier Alf Sognefest, prosjektdirektør for byggingen av ny terminal på Flesland.

Avinor har sprengt bort 600.000 kubikkmeter stein fra Lilandshaugen, men har benyttet den til utfylling av Lønningtjernet og støyskjerming på vestsiden av rullebanen.

Hva synes du burde gjøres med steinen? Diskuter under!