Dette kommer frem i årsrapporten til Bybanen utbygging, som byrådet i Bergen skal behandle på sitt neste møte. Etter at første byggetrinn ble ferdigstilt, er det fylkeskommunen som har overtatt både drift og videre utbygging av Bybanen. Denne millionkrangelen er det imidlertid Bergen kommune som er øverste ansvarlige for.

Møtes i retten

Det er tre entreprenører som er uenig med Bybanen om oppgjøret.

  • Fyllingen AS er uenig om tolkningen av en post i kontrakten. Dette er knyttet til byggingen av Inndalsveien nord. Avstanden mellom partene er på 13 millioner kroner.
  • NCC er uenige om sluttoppgjøret for mengde arbeid og endringsarbeid på strekningen Fantoft -Nesttun. Avstanden mellom partene er på 106 millioner kroner.
  • Baneservice er ikke fornøyd med sluttoppgjøret for sporlegging. Også dette er knyttet til mengde arbeid og endringer. Avstanden mellom partene er på 20 millioner kroner. Bybanen har vært i forhandlinger med alle entreprenørene, men har ikke klart å komme til enighet. I løpet av våren skal Bybanen møte både Fyllingen AS og Baneservice i voldgiftsdomstolen. Til høsten skal også saken mellom NCC og Bybanen opp for domstolen.

— Aldri helt sikret

  • Uavhengig av utfallet av disse tre sakene vil vi være innefor styringsrammen på 2,2 milliarder kroner, sier økonomi og stabsleder i Bybanen, Annike Gullestad.

Hun sier at de nå ser på mulige metoder for å få en tidlig løsning dersom det i fremtiden oppstår uenigheter knyttet til leverandørene.

— Vegvesenet hadde noen alternative modeller i Bjørvika-prosjektet som vi nå vurderer å ta i bruk, sier Gullestad.

Hun understreker at de også går igjennom kontraktformuleringer for å se om det er uklarheter som kan ryddes bort.

— Men uansett vil kontrakter åpne for tolkninger, så en kan aldri bli sikret mot uenigheter, sier hun.

Synspunkter på saken? Si din mening her.