— Vi gleder oss over at tallet på reisende er så høyt at det er behov for å øke kapasiteten, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg i en pressemelding.

De nye vognsetten som blir levert i høst gjør det mulig å øke kapasiteten med 400 passasjerer i timen fra 3. oktober.

Fra samme dat blir det også nytt ruteopplegg for bussene i sentrum og Bergen nord. Skyss kommer tilbake med informasjon om det nye ruteopplegget for buss og bane.