— Det vil ikkje gjere bana dyrare, seier samferdsledirektør Ove Foldnes.

Til no har det heitt at bybana skal stå ferdig hausten 2009. Men nye utrekningar i Bergen kommune viser at den tidsplanen kan sprekke.

— Den førebelse gjennomgangen vi har hatt av framdriftsplanen tilseier at 2010 er eit realistisk tidsløp, seier samferdsledirektør Ove Foldnes.

— Blir det i så fall langt ut i 2010?

— Det vil eg ikkje seie så mykje om, men truleg blir det sommaren 2010. Det som er problematisk er at vi ikkje kan køyre i gang bybana på vinterstid. Det med testtilhøva å gjere, seier han.

— Skulda for forseinkinga har Stortinget, seier Foldnes. Årsaka er at dei vart fleire månader forsenka med si behandling av saka.

Det førte til at byggestarten vart utsett. Hausten 2005 var planen å starte opp sommaren 2006. Men gravinga i Kaigaten har enno ikkje byrja, og vil ikkje gjere det før ut i neste år.

Kranglar med sjefen

Foldnes politiske sjef, byråd for byutvikling Lisbeth Iversen, avviser at bybanen blir forsenka.

— Prosjektet går som planlagt, seier ho.

— Så bybana står ferdig i 2009?

— Ja, den skal vere ferdig i løpet av 2009, seier Iversen til BT.

Denne usemja mellom fagetaten og byråden kom òg fram då Komite for miljø og byutvikling tysdag vart orientert om neste års budsjett.

— Vi kan ikkje leve med ein situasjon der det framstår ei slik usemje mellom det fagetaten og det byråden signaliserar. Vi forventar fakta frå byråden, seier komiteleiar Anne Gine Hestetun (Ap).

Ho vil ta opp saka med byråden når dei to møtast i Komite for miljø og utvikling i dag.

— Og så får vi sjå kvar vi tek prosessen vidare, seier Hestetun.

- Bør omorganisere

Samferdsledirektør Foldnes seier bybana ikkje blir dyrare viss den blir forsenka.

— Nei, det har ikkje slike konsekvensar, seier han.

Det har bybanemotstandarane i Frp lite tru på:

— Det er klart at dess lenger tid dette prosjektet tek dess dyrare blir det, seier gruppeleiar for Framstegspartiet i bystyret, Liv Røssland.

Til Komite for miljø og byutvikling sa Foldnes tysdag at det som kan auke kostnadene er dei gode tidene i byggebransjen.

Både for å ha kontroll med kostnadene og sikre framdrifta bør byrådet vurdere å ta bybanen ut av hendene på byråkratane i samferdsleavdelinga i kommunen.

  • Eg vil be byråden vurdere om det er riktig å ha ein så stor og viktig prosjektorganisasjon som bybana inne i ein tung driftsorganisasjon som samferdsleetaten, seier Hestetun, som kjenner til ei slik utskiljing frå hennar tid som regiondirektør for Bergensbanen.

Då valde NSB å skilje ut Flytoget i ein eigen organisasjon, og fekk dermed fart på prosjektet.

+2KSST3