— Vi er veldig godt fornøyde med proposisjonen fra regjeringen. Vi har så langt fått gjennomslag for alt vi har bedt om. Dette var en slags eksamen for det arbeidet vi har gjort, og føler vi at vi har bestått, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen, til bt.no.

Ifølge proposisjonen mener departementet at bybanen har det beste kost/nytte forholdet sammenliknet med et fullt utbygget bussalternativ. Denne konklusjonen bygger på SINTEF-rapporten som ble omtalt i BT for få dager siden.

Men bergensprogrammet koster. Fra 1. januar 2003 vil det koste 15 kroner for en enkeltbillett gjennom bompengeringen. Og i løpet av 2003 vil bompengeringen bli supplert av en ekstra bomstasjon ved Strømme båtforening. Over 10 fra, fra og med 2002 til og med 2011, skal bergenserne betale i alt 2280 millioner kroner i bompenger for å finansiere bergensprogrammet. Statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger kommer i tillegg.

START: Byggingen av bybanen kan starte i 2005.