– Opprettholdes rivningssøknaden, kan huset blir fredet, sier rådgiver Bente Mathisen.

Si din mening!

BT fortalte i går at eierne ønsker å rive et historisk hus nederst i Vetrlidsallmenningen. I stedet vil de bygge et moderne glassbygg.

– Bygget er regulert som spesialområdevern. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke kan rives med mindre det er så vesentlige skader at det ikke lar seg redde, sier rådgiver Bente Mathisen hos Byantikvaren.

Hoppet i stolen

Grunnen til at eierne vil rive, er at huset er i dårlig stand, og at det vil vere vanskelig å skifte ut «innmaten» i huset uten samtidig å rive den tynne murkledningen utenpå.

Ifølge eierne har Byantikvaren sagt at dersom huset ikke kan reddes, er det bedre å bygge nytt. Det kjenner ikke byantikvaren seg igjen i.

– Jeg hoppet i stolen da jeg så det i avisen, sier Mathisen.

Riktig nok anbefaler kommunedelplanen at eldre hus som ikke kan reddes, erstattes med nye. Men dette tilfellet er ifølge Mathisen spesielt.

– Vi har på ingen måte realitetsbehandlet dette. Byantikvaren har informert utbyggerne om at vi vil vurdere om en her skal bygge en replika, fordi det er en spesiell sak, sier hun.

1700-tallsbygg

Det som gjør saken spesiell, er at murfasaden er tegnet av byarkitekt Von der Lippe, som så denne i sammenheng med Kjøttbasaren og «Tasken» (Hanseatisk Museum).

Eierne og deres arkitekter mener både murveggen og trehuset innenfor ble bygd samtidig på 1870-tallet. Det er feil, sier forlagsredaktør og byhistoriker Jo Gjerstad.

– Hadde de giddet å sjekke, ville de ha funnet ut at huset Von der Lippe tegnet ikke var nytt. Han bare moderniserte det, sier Gjerstad, som blant annet har skrevet Bakerlaugets historie i Bergen.

Det var i dette huset Baker Martens startet sin virksomhet i 1753, og han skal ha flyttet inn i et eksisterende hus. Gjerstad tror den eldste delen av huset stammer fra like etter bybrannen i 1702.

– Når Martens så at Kjøttbasaren over gaten ble så vakker, og at byarkitekt Von der Lippe bygde «Tasken» for Olsen, ønsket Martens også et slikt bygg. Han hadde et bygg og ønsket en fasade som matchet de to andre. Så fikk han Von der Lippe til murforblende det gamle huset, forteller han.

Skulle du fremdeles være i tvil: Byantikvaren bekrefter at huset er fra 1700-tallet.