— Fredningen av sjøbodene kunne umulig ha kommet som noe overraskelse på Reidar Osen og Sjøbodutvikling AS. Byantikvaren har hele tiden gjort det klart at dette er verneverdige bygg, sier Myrvoll.

Eier av Sandviksboder 70, 71a og 72, Reidar Osen, har tilbudt kommunen å overta bodene. Han er skuffet over at byantikvaren i 2006 satte en stopper for boligutbyggingsplanene han og selskapet Sjøbodutvikling AS hadde for boligutbygging i området.

— Omreguleringsspørsmålet gikk gjennom i første runde. Vi hadde kjøpere på halvparten av leilighetene før byantikvaren plutselig kom og fredet alle sjøbodene, sa Osen.

Byantikvar i Bergen, Siri Myrvoll, mener Osens fremstilling av saken er feil.

  • I motsetning til hva mange tror, er Byantikvarens kontor en del av Bergen kommune, og deltar i hele saksbehandlingsprosessen. Vi hadde ikke godkjent disse planene, selv om det ikke kom frem i de offentlige høringsuttalelsene, sier Myrvoll.

At bodene var verneverdige burde ikke komme som en nyhet på eierne, mener byantikvaren.

— Muligheten for fredning har vært gjort rede for fra første møte, sier Myrvoll, og viser til at representanter fra Byantikvaren i et møte med eierne av Sandviksbod nummer 69, de samme som står bak Sjøbodutvikling AS, allerede i 2003 presiserte at fredning kan bli aktuelt dersom bygget viser seg å være truet.

— Vi har også gjentatte ganger uttrykt skepsis til at ombygging til boliger var forenlig med å ta vare på de antikvariske verdiene, seier Myrvoll.

Byantikvaren påpeker også at Osen kun har deltatt på ett møte med Byantikvaren, og det var i etterkant av fredningen i 2006.

— Det er Sjøbodutvikling AS vi har forholdt oss til i denne saken, sier Myrvoll.

Reidar Osen innrømmer at han har en intensjonsavtale med Sjøbodutvikling AS, og derfor ikke har deltatt på møtene med Byantikvaren der utbyggingsplanene har vært diskutert.

  • Det er Sjøbodutvikling som har vært den aktive part utad. Jeg syns likevel det er for dårlig av Byantikvaren å frede bodene uten å gi meg beskjed først. Det er for dårlig informasjon, sier Osen.