— Når denne boden kommer opp, vil hele det gamle miljøet ved Strandens grend med sjøbodene foran være gjenskapt, sier arkitekt Maurseth. Han skryter av bodeieren og byggherren her som ønsker å ta vare på det genuine miljøet.

— Her er det ikke snakk om å presse sitronen ved hjelp av boligbygging og høyest mulig tomteutnyttelse, sier Maurseth.

Det er Andreas Grimelund med firmaet Rolf Olsen AS som eier denne sjøboden med adresse Sandviksboder 77 a. Samme firma er også innehaver av de to nabobodene i nord, den rehabiliterte Grønlandsboden der Marine Harvest har sitt hovedkontor, og Holmefjordboden der det ble drevet med tørrfiskproduksjon så sent som i 2001.

Kopi ute, moderne inni

Sandviksboder 77 a fra 1767 ble revet i 1987/88.

— Vi er ikke stolte av å ha revet boden, men når vi nå vil bygge den opp igjen, ønsker vi å bidra til å tilbakeføre den originale fasaden og på den måten gjenskape det gamle miljøet, sier Grimelund.

Men det blir bare utenpå. Sjøboden skal innredes som et moderne kontorbygg.

Før boden ble revet, ble den oppmålt og fotografert. Boden skal bygges opp igjen med fasader og takkonstruksjoner i tre. Åpningene i fasadene er plassert som på oppmålingstegningene. Plasseringen av boden og dens ytre mål blir som tidligere.

— Vi utnytter ikke hele tomten, slik de fleste eiendomsutviklere i en slik situasjon ville ha gjort, men i dette tilfellet er det viktig og riktig å ta større hensyn til de historiske forholdene, sier Andreas Grimelund.

— Nå har vi muligheten til å tette et hull i bodrekken mellom Gamle Bergen og reperbanen, sier han. Grimelund er glad for å kunne samarbeide med arkitekt Maurseth om dette prosjektet.

Venter på godkjenning

— Ved boligbygging i boder som dette blir det lite igjen av den opprinnelige fasaden, det er lettere når bygget kan brukes til kontor, sier arkitekt Øivind Maurseth. Han ser frem til å se boden ferdig og fasaderekken reparert. Maurseth jobber for tiden frilans for arkitektkontoret Link Signatur. Han er en av nestorene blant byens arkitekter og den med mest erfaring i å skape ny arkitektur som tilpasser seg den historiske byen. Mauseth har blant mye annet tegnet SAS-hotellet på Bryggen og nybyggene i Bryggerekken.

I tre år har Rolf Olsen AS jobbet for å få godkjent gjenoppbyggingen. Byantikvaren har gitt klarsignal, men utbyggeren har gått mange runder med byggesaksavdelingen, som har gitt positive tilbakemeldinger - men som flere ganger har henvist til at veikrysset ved Gjensidige ikke tillater mer trafikk til området.

— Vi hadde løyve til å bygge kontorer i Holmefjordboden, da var det ikke snakk om trafikkproblemene. Men den boden synes vi er så verdifull og så autentisk at vi ombestemte oss. Holmefjordboden skal få være et urørt kulturminne med tørrfisklukten intakt. Nå håper vi det lar seg gjøre å finne leietakere som kan bruke den boden som den er, sier Andreas Grimelund. Men mest av alt venter han nå på byggeløyve for Sandviksboder 77 a.

VED STRANDENS GREND: Slik kan sjøbodrekken ved Strandens grend gjenskapes når Rolf Olsen A/S får godkjent den planlagte gjenoppbyggingen av Sandviksboder 77 a (boden til h.). Holmefjordboden (til v.) skal bevares som kulturminne med tørrfisklukten intakt.
ORIGINALEN: Slik såg Sandviksboder 77 a ut før den ble revet for tyve år siden.