• Situasjonen er alvorlig. Når man ser på hva en frityrgryte kan føre til, føler jeg meg nesten hensatt til bybrannen i 1916, sier byantikvar Siri Myrvoll.

PAAL KVAMME

Myrvoll er rystet over hva en enkelt trøndersk frityrkjele klarte å få til i helgen. Hun ser med grøss på hva som kunne skjedd om ilden skulle ta tak i den tette, kronglete trehusbebyggelsen i Bergen sentrum.

Ei under

— Det er et under at brannen på Nordnes natt til 17. mai i år ble så begrenset som den ble. Det kunne gått enda mye verre. En brann som den i Trondheim kunne absolutt skjedd her, sier Myrvoll.

— Hvordan er brannsikringen på for eksempel verneverdige Bryggen?

— Akkurat Bryggen er veldig godt brannsikret. Det er andre strøk jeg er mer bekymret for: Fjellsiden, Vågsbunnen, Nordnes - og delvis også Marken. I korte trekk de områdene som har tett trehusbebyggelse, smug og lav fremkommelighet - det jeg liker å kalle hulter-til-bulter-bebyggelse. Også trehusmiljøene i Sandviken og Skuteviken ligger tett i tett.

— Hvor mange av hulter-til-bulter-husene har sprinkleranlegg?

— De aller færreste. Det er jo et visst kvadratmeterkrav som må overskrides før kravet om sprinkleranlegg setter inn. De færreste av de mindre privathusene er sprinklet, sier Myrvoll.

Bysprinkling?

Som byantikvar er Myrvoll i løpende kontakt med brannvesenet om hva som skal gjøres med denne bebyggelsen. Blant annet har det vært diskutert mulighetene for såkalt bysprinkling: utvendig sprinkling av områder med tett trehusbebyggelse.

Nå håper Myrvoll at et brannvernprosjekt som ble startet i første halvdel av 1990-tallet, nå skal blåses liv i igjen.

— Brannvesenet tar i høyeste grad faren på alvor. Jeg tror faktisk at Bergen har verdens beste brannvesen. Den innsatsen de har gjort her i byen, ikke minst ved 17. mai-brannen på Nordnes, er en bragd.

Redd for restaurantområde

— Vågsbunnen, som har store brannsmittefare, har jo opplevd den reneste restaurantboom de siste årene?

— Jeg har ikke vært bekymret for dette før nå. Men når man ser hva det kan føre til så blir man jo ganske matt. Men nå skal det sies at restauranter i Bergen blir pålagt nokså strenge krav.

Byantikvar Myrvoll er mindre bekymret for de såkalte skorsteinshusene, som har fått mye oppmerksomhet på grunn av den store brannfaren.

— Disse bygningene har man vært oppmerksom på lenge, så de er enten satt i stand eller revet. Men hvis man ser på hva en frityrgryte kan føre til, føler jeg meg nesten hensatt til 1916, sier byantikvar Siri Myrvoll.